MEEETA IV

  • ceda
  • decembrie 2, 2014

CEDA în parteneriat cu Fundaţia Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein(LED) şi Ministerul Educaţiei(ME) implementează proiectul Activitatea de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului şi Angajării în Cîmpul Muncii în Moldova, MEEETA Faza IV (MEEETA IV) din Martie 2017 pînă în Februarie 2020. Proiectul promovează abilitarea economică a tinerilor prin facilitarea dezvoltării abilităților de lucru și de generare de venituri, cu accent special pe spiritul antreprenorial

Scopul MEEETA IV: Creşterea posibilităţilor de angajare şi iniţiere a unei afaceri în rândurile absolvenţilor ŞР

Obiectivele proiectului:

  1. Consolidarea capacității naționale de a oferi educație antreprenorială în instituțiile de învățământ profesional tehnic.

  2. Elevii și absolvenții instituțiilor de învățământ profesional tehnic aplică abilitățile lor antreprenoriale.

  3. Instituțiile de învățământ profesional tehnic practică activități antreprenoriale pentru o calitate mai bună a pregătirii profesionale a studenților și generare de venituri.

User Login