Comunicat referitor la primul Comitet de conducere al Proiectului CREATIVO

Comunicat referitor la primul Comitet de conducere al Proiectului CREATIVO

Vineri, 20 mai 2022 a avut loc prima ședință a Comitetului de conducere a Proiectului ”Creăm valoare  pentru alții: instituțiile ÎPT dezvoltă competențe profesionale relevante” (CREATIVO).

În cadrul ședinței a fost ales președintele Comitetului de conducere și votată componența nominală, a fost prezentat progresul, trasate activitățile planificate pentru următoarele 6 luni și puse în discuție provocările.

La ședință au participat Secretarul de Stat al Ministerului Educației și Cercetării, doamna Galina Rusu, reprezentanți ai Fundației Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare și ai Camerei de Comerț și Industrie.

Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului ”Creăm valoare  pentru alții: instituțiile ÎPT dezvoltă competențe profesionale relevante” (CREATIVO), implementat de Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA), cu suportul financiar al Fundației “Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED) și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).