Rezultate p-u: "Curs"

Instruirea ”Planificarea activităților generatoare de venit în Școlile Profesionale”

Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA), în parteneriat cu Ministerul Educației al RM, în cadrul proiectului „Activitatea de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului şi Angajării în Câmpul Muncii” (MEEETA III), susținut de fundația „Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED), a organizat în perioada 26-27 februarie 2015, Instruirea “Planificarea activităților generatoare de venit ”.   […]

Mai multe detalii

Training în domeniul dezvoltării abilităţilor de lider şi antreprenoriale pentru fetele si femeile rome

În perioada 16-18 ianuarie 2014, Asociația „MOLDSOLIDARITATE” în parteneriat cu Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA), a organizat o instruire în domeniul dezvoltării abilitaților de lider şi antreprenoriale a participanților în cadrul proiectului „Femeia Romă primul pas în ascensiune”.   Programul instruirii a oferit posibilitatea participantelor de a analiza propriile abilitați de […]

Mai multe detalii

Post VET courses for initiating business

From 16 to 24 December 2014 a post VET course was carried out in Chisinau. The course is for graduates of secondary professional schools how to initiate their own business.   The course “Basis of Entrepreneurship” taken by students of vocational schools and colleges, provide only basic knowledge, but does not give young people the […]

Mai multe detalii

Seminar pe domeniul generării veniturilor în Școli Profesionale şi Colegii

În cadrul proiectului MEEETA III, echipa CEDA în parteneriat cu organizația KulturKontakt Austria, Ministerul Educaţiei şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare dezvoltă o nouă componentă în învățământul secundar profesional, şi anume generarea veniturilor pentru îmbunătățirea instruirii practice.   În perioada 12-13 septembrie a fost organizat un seminar în cadrul căruia Școlile Profesionale şi Colegiile implicate […]

Mai multe detalii

1 2 3 5 6 7