SOLUTIONS4YOUTH

 

 

Țara

Republica Moldova

Denumirea proiectului

Soluții pentru tineri (Solutions4YOUTH)

Parteneri de cooperare

Ministerul Educației și Cercetării; Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, 10 instituții ÎPT, 20 instituții din învățământul general 5 APL și 10 ONG-uri.

Impact

Tinerii valorifică noi oportunități de carieră în vederea dezvoltării personale și socio-economice a țării.

Obiectiv general

Tinerii dobândesc competențe tehnice și profesionale relevante pentru locuri de muncă decente, fie ca angajați, fie ca antreprenori.

Obiective specifice

Obiectivul 1: Integrarea socio-profesională a absolvenților din IÎPT este asigurată prin ajustarea și consolidarea abilităților, precum și furnizarea de ghidare în carieră relevantă în diferite etape ale parcursului lor educațional.

Obiectivul 2: Competențele profesionale ale tinerilor, inclusiv ale femeilor și grupurilor vulnerabile, sunt dezvoltate și/sau reorientate prin creșterea flexibilității programelor de Educație și Formare Profesională.

Obiectivul 3: Sunt elaborate noi posibilități pentru auto-angajare/activități antreprenoriale destinate femeilor și tinerilor (inclusiv grupurilor vulnerabile).

Obiectivul 4: Promovarea egalității de gen în IIPT — integrarea perspectivelor de gen pentru a combate normele culturale discriminatorii și practicile comunității.

Descrierea proiectului

Proiectul evidențiază principalele dezavantaje și nevoi ale tinerilor de pe piața forței de muncă din Republica Moldova, cum ar fi înțelegerea insuficientă de către studenții ÎPT și potențialii candidați a traseelor de carieră bazate pe învățământul profesional tehnic, disparitățile persistente de gen în accesul la instituțiile ÎPT, proporția mare de tineri care nu sunt angajați, și nu sunt încadrați în procesul de educație sau formare profesională (NEET), obstacolele întâmpinate de persoanele cu nevoi speciale în alegerea unei instituții, și rigiditatea furnizorilor de educație și formare profesională continuă (CVET), propuși ulterior de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) pentru persoanele fără loc de muncă.

Proiectul intervine cu abordări noi în sistemul de orientare în carieră, competențe profesionale, activități de auto-angajare / antreprenoriat, precum și din perspectiva de gen. Ca urmare, instituțiile vor fi capabile să ofere servicii de educație și formare profesională (inițială și continuă) de calitate ce vor contribui la dezvoltarea competențelor solicitate pe piața muncii.

Printre principalele rezultate scontate în urma implementării activităților proiectului putem menționa:

1. Creșterea angajabilității absolvenților din instituțiile ÎPT prin dezvoltarea curriculumului privind «Proiectarea Carierei și Dezvoltarea Abilităților Soft pentru Angajare / Auto-angajare».

2. Aprobarea și implementarea unui sistem de Ghidare în Carieră la nivel instituțional

3. Implementarea și instituționalizarea abordării infuzionale în 5 discipline din cadrul sistemului de educație generală.

4. Dezvoltarea programelor de formare flexibile care să răspundă nevoilor pieței muncii.

5. Dezvoltarea și implementarea Platformei „Voucher pentru formarea profesională a șomerilor”, concepută pentru a digitaliza procesul de formare profesională oferită șomerilor.

6. Activități de dezvoltare a capacităților pentru tineri, persoane NEET (persoane care nu sunt încadrate în câmpul muncii, educație sau formare), grupuri dezavantajate, în vederea implicării în activități antreprenoriale / de auto-angajare.

7. Susținerea tinerilor în dezvoltarea activităților economice prin cunoștințe, echipament și mentorat / îndrumare.

8. Îmbunătățirea capacității Instituțiilor ÎPT și implicarea autorităților locale, a ONG-urilor și a părților interesate în ghidarea în carieră a tinerilor pentru a depăși discrepanțele de gen și a preveni creșterea numărului NEET.

9. Organizarea Școlilor de Vară pentru femei tinere care are ca scop depășirea normelor culturale discriminatorii și de îndrumare în ceea ce privește oportunitățile de dezvoltare în carieră și / sau al spiritului antreprenorial.

Durata proiectului

1 Mai 2023 – 30 Aprilie 2027

Bugetul proiectului

1 068 250 EUR

— 961 600 EUR (Contribuție — Agenția Austriacă pentru Dezvoltare)

— 29 900 EUR (Contribuție — Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri)

— 76 750 EUR (Contribuție — Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă)