CREATIVO

«Creăm valoare pentru alții: instituțiile ÎPT dezvoltă competențe profesionale relevante»

  

 

 

 

 

Denumirea proiectului

Creăm valoare pentru alții: instituțiile ÎPT dezvoltă competențe profesionale relevante (CREATIVO)

Parteneri de cooperare

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; cel puțin 10 instituții de Învățământ Profesional Tehnic (IÎPT) implicate în proiect

Obiectiv general

Tinerii și adulții își sporesc perspectivele de angajare datorită educației și formării profesional tehnice relevante pentru piața muncii

Obiective specifice

Obiectivul 1: IÎPT partenere prestează în mod eficient cursuri bazate pe cerere, elaborate în parteneriat cu și pentru companiile din sectorul privat.

Obiectivul 2: ÎPT partenere își îmbunătățesc activitățile economice / antreprenoriale la nivel de instituție, astfel încât elevii să dobândească competențe profesionale relevante și instituțiile să genereze venituri mai mari. 

Rezultatele proiectului

Rezultatul 1: Între IÎPT și sectorul privat sunt constituite parteneriate pentru a proiecta și livra cursuri de formare continuă.

Rezultatul 2: IÎPT proiectează și pilotează cursuri de formare profesională (formale și non-formale), bazate pe cererea din partea sectorului privat.

Rezultatul 3: Capacitatea Centrelor de Excelență partenere este consolidată pentru multiplicarea (extinderea la scară) a cursurilor pilotate / a noii abordări.

Rezultatul 4: IÎPT partenere dezvoltă noi relații cu clienții pentru a livra produse și / sau servicii orientate spre cerere.

Rezultatul 5: IÎPT partenere pilotează sau extind linii de producție şi servicii orientate spre cerere.

Rezultatul 6: Capacitatea de administrare a IÎPT partenere este consolidată.

Rezultatul 7: Responsabilitatea și incluziunea în IÎPT partenere este îmbunătățită.

Descrierea proiectului

Relevanța scăzută a competențelor obținute reprezintă o problemă generală pentru piața muncii din Moldova, ea fiind mai acută în rândurile tinerilor și adulților care au beneficiat de programe educaționale oferite de către IÎPT. De exemplu, ponderea tinerilor NEET este mai mare în rândurile absolvenților IÎPT.

Proiectul va aborda următoarea problemă principală: În prestarea serviciilor de formare pentru angajatori, IÎPT nu se conduc de cerere în mod efectiv și nici nu implementează activități economice/antreprenoriale la nivel de instituție pentru a oferi elevilor competențe relevante pe piața muncii.

Analiza efectuată de către CEDA, indică faptul că relevanța scăzută a ofertei IÎPT se datorează următoarelor patru cauze principale:

i.  IÎPT nu au suficientă capacitate și expertiză în interacționarea eficientă cu sectorul privat și alți clienți ai săi;

ii. IÎPT au capacități subdezvoltate de a elabora și implementa programe de formare continuă pentru sectorul privat, ajustate la necesitățile acestuia, sau pentru alți clienți care doresc să obțină o calificare sau re-calificare;

iii. IÎPT orientate spre producere nu pot organiza modele viabile de activitate economică/antreprenorială care ar oferi elevilor oportunitatea de a căpăta experiență practică corespunzătoare cerințelor din lumea reală a muncii;

iv. IÎPT nu au suficiente capacități manageriale și tehnice pentru a deveni mai responsabile și mai centrate pe necesitățile elevilor.

Pentru a oferi servicii de formare profesională (inițială ș continuă) de calitate care dezvoltă competențe solicitate pe piața muncii, IÎPT trebuie să implementeze modele bazate pe cerere.

Cel puțin 10 instituții ÎPT vor fi selectate să participe în cadrul acestui proiect. La etapa de aplicare, instituțiile vor selecta una din cele două opțiuni: elaborarea programelor de formare, ajustate la necesitățile sectorului privat sau dezvoltarea bunurilor / serviciilor proiectate universal.

Intervențiile proiectului la nivel de instituții, beneficiari și politici va contribui la consolidarea cooperării dintre sectorul privat și IÎPT. În același timp, proiectul va susține IÎPT în desfășurarea unor activități economice/antreprenoriale pentru a genera venituri la nivel de instituție și a oferi elevilor competențe relevante pe piața muncii.

Durata proiectului

36 luni (1 Decembrie 2020 – 30 Noiembrie 2023) – Faza I

Bugetul proiectului

816’880 EUR