REVOCC II

«Reconceptualizarea Orientării Profesionale și Consilierii în Carieră, Faza a II-a»

Descrierea proiectului:

CEDA în colaborare cu Ministerul Educației și „Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă” (ANOFM) și cu sprijinul financiar din partea „Agenției Austriece pentru Dezvoltare” (ADA) va implementa proiectul „Reconceptualizarea Orientării Profesionale și Consilierii în Carieră, faza a II-a” (REVOCC  II). Din 1 Decembrie 2017 – 30 Noiembrie 2021.

REVOCC II reprezintă o continuitate a proiectului REVOCC I, bugetul căruia este estimat la circa 900 000 Euro.

În cadrul proiectului REVOCC I a fost elaborat modulul ”Dezvoltarea personală și proiectarea carierei”, care se predă la moment în toate instituțiile de învățământ. De asemenea, în cadrul proiectului au fost create 4 Centre de Ghidare în Carieră în incinta structurilor teritoriale ANOFM din Soroca, Cahul și Chișinău, de serviciile cărora au beneficiat deja peste 10 000 de tineri.

REVOCC II va continua să sprijine tinerii din Republica Moldova în deciziile de carieră, orientându-le spre desfășurarea activităților antreprenoriale bazate pe necesitățile pieței muncii. Rezultatul fiind creșterea ratei de angajare și a productivității muncii în economia națională.

 

Scopurile proiectului:

 • Profesorii din sistemul de învățământ vor beneficia de instruiri privind ghidarea tinerilor în carieră. De asemenea, proiectul va sprijini îmbunătățirea serviciilor de ghidare la nivel local și va susține deschiderea altor 4 centre de ghidare în carieră la nivel local.
 • Pentru tineri vor fi organizate: internship-uri, activități de master-class, vizite la întreprinderi, forumuri ale profesiilor, mese rotunde, școli de vară.
 • Persoanele în căutarea unui loc de muncă vor beneficia de instruire profesională și suport în angajare.
 • Pentru femei vor fi organizate instruiri privind inițierea unei afaceri și, în baza unui concurs, o parte din ele vor primi granturi mici pentru inițiarea propriei afaceri, servicii de consiliere și mentoring.
 • Crearea accesului  pentru persoanele cu dizabilități. La Chișinău a fost dotată unica platformă din țară, cu ajutorul căreia poate fi evaluat potențialul de muncă a persoanelor cu dizabilități, estimarea dexterităților manuale și potrivirea lor cu profilul unui loc de muncă.

 

Obiectivele de bază ale proiectului:

 • Asigurarea accesului la servicii de ghidare în carieră inclusive și egale din perspectiva de gen care sprijină abilitarea economică și integrarea pe piața muncii a elevilor din Instituțiile de Învățământ Profesional Tehnic secundar.
 • Formarea continuă și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în domeniul Ghidare în Carieră.
 • Dezvoltarea unui mecanism coerent de ghidare în carieră la nivel regional / teritorial.

 

CEDA va completa programul de formare cu componente separate :

 • Înțelegerea dizabilității pentru a promova accesul persoanelor cu dizabilități la sistemul de învățământ profesional tehnic secundar și piața muncii.
 • Aspecte privind educația de gen pentru a promova oportunități egale pentru bărbați și femei și a diminua stereotipurile de gen în alegerea profesiei și dezvoltarea carierei.
 • Promovarea protecției sociale ca aspect primordial în toate componentele proiectului.
 • Dezvoltarea personală și proiectarea carierei pentru a asigura calitatea predării acestui modul.

În implementarea celui de-al doilea proiect REVOCC, CEDA își va uni eforturile și va coopera cu ANOFM și AOFM, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), Departamentul ÎPT al MECC, instituțiile ÎPT, APL, ONG-uri și angajatori.