Despre Noi

Pe scurt despre organizația CEDA

CEDA

«Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri»

Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA) – este o organizație non-guvernamentală înregistrată la 30 septembrie 2013, la Ministerul Justiție al Republicii Moldova ca Asociație Obștească.

Pe parcursul activității sale, CEDA a implementat o serie de proiecte care vizează subiecte ce țin de Activitatea de instruire în domeniul antreprenoriatului și angajării în câmpul muncii și Reconceptualizarea orientării profesionale și consilierii în carieră.

Proiecte în derulare:

 • ,,Reconceptualizarea Orientării Profesionale și Consilierii în Carieră faza a II-a’’ (REVOCC II), implementat cu suportul financiar al “Agenției Austriece pentru Dezvoltare” (ADA) din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC). Durata proiectului 1 decembrie 2017 – 30 noiembrie 2021.
 • ,,Creăm valoare pentru alții: instituțiile ÎPT dezvoltă competențe profesionale relevante” (CREATIVO) – finanțat de Fundația “Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED), și “Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare” (SDC). Durata proiectului 1 Decembrie 2020 – 30 Noiembrie 2023, Faza I.

Obiectivele principale

 • Contribuirea la dezvoltarea sistemului național de formare și dezvoltare a competențelor profesionale și antreprenoriale;.
 • Promovarea educației antreprenoriale prin învățământul formal și non-formal.
 • Susținerea inițierii și dezvoltării afacerilor;
 • Acordarea de sprijin și asistență diversă antreprenorilor la lansarea, creșterea și accelerarea afacerilor micro, mici și mijlocii.
 • Promovarea imaginii pozitive a antreprenorului și spiritul antreprenorial în societate.
 • Dezvoltarea socio-economică a țării, eradicarea sărăciei prin promovarea, formarea și valorificarea competențelor profesionale, a inițiativei private și spiritului antreprenorial.

Realizările importante

 • Suport acordat MECC în elaborarea și implementarea Curriculumului la disciplina ,,Bazele Antreprenoriatului” în sistemul de învățământ profesional tehnic, cu instruirea a peste 200 cadre didactice
 • 11 Formatori naționali în domeniul Educației Antreprenoriale, instruiți și certificați de CEDA și MECC.
 • 64 tineri absolvenți ai IÎPT susținuți cu echipament în valoare totală de aproximativ 1.500.000 MDL pentru inițierea propriei afaceri.
 • Desfășurarea a 6 ediții a Concursului Național ”Cel mai bun plan de afaceri” pentru absolvenții IÎPT, care a întrunit peste 500 de participanți.
 • Suport acordat MECC în ajustarea cadrului normativ în contextul trecerii la autogestiune financiar-economică, inclusiv programe de formare pentru 400 cadre manageriale și administrative.
 • Suport acordat MECC în elaborarea și implementarea Curriculumului la disciplina obligatorie ,,Dezvoltare personală”, cu instruirea a peste 300 cadre didactice din IÎPT.
 • Includerea Modulului ”Managementul Carierei” în oferta educațională a 7 prestatori de servicii de formare continuă a cadrelor didactice și administrative.
 • Peste 860 de cadre didactice și administrative din învățământul general secundar și profesional tehnic instruite la Modulul ”Managementul Carierei” în cadrul pilotării.
 • 35 subdiviziuni teritoriale ANOFM dotate cu echipamentul necesar (platforme de ghidare în carieră CCP, laptopuri, computere, proiectoare, imprimante, căști cu microfoane, camere, boxe) pentru prestarea serviciilor de ghidare în carieră de calitate și 39 angajați ai ANOFM și subdiviziunilor teritoriale instruiți în implementarea procedurii de ghidare în carieră a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

Donatorii CEDA

Realizările menționate au fost posibile datorită parteneriatului și cooperării cu Ministerul Educației Culturii și Cercetării, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), Camera de Comerț și Industrie (CCI), Autorități Publice Locale, Instituțiile din ÎPT și învățământ general, ONG-uri (Centrul Media pentru Tineri, A.O. „Motivație”), etc.

 • Fundația Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED)
 • Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA)
 • Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC)

PROIECTE IMPLEMENTATE
CADRE DIDACTICE INSTRUITE
Completed Projects
SUBDIVIZIUNI DOTATE

Parteneri

Wold wide clients

Nu ezitați să ne contactați!

Adresați întrebări, scrieți sugestii, o să fim bucuroși să vă asistăm