Informație

Vă prezentăm un studiu, cu tema: „Evaluarea situației actuale privind furnizarea serviciilor de Orientare Profesională și Consiliere în Carieră elevilor din Instituțiile de Învățămînt Secundar„, realizat recent în cadrul proiectului „Reconceptualizarea Orientării Profesionale şi Consilierii în Carieră” (REVOCC), finanțat de „Agenția Austriacă pentru Dezvoltare” (ADA) și implementat de Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA), în parteneriat cu Ministerul Educației și „Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă” (ANOFM).

Obiectivele proiectului sunt:

1. Îmbunătățirea calității orientării profesionale și consilierii în carieră în cadrul învățămîntului secundar.

2. Fortificarea capacității instituționale a furnizorilor de servicii extrașcolare de orientare profesională şi consiliere în carieră și dezvoltarea, implementarea serviciilor noi.

Baseline Study on he Current Situation in the field of Career Guidance

Studiu de referinţă privind situaţia la zi în domeniul Ghidării și Proiectării Carierei

Analysis of the current situation on the teaching of the „Personal Development and Career Planning” Module as part of civic education and class hours in the secondary general education