Materiale Didactice (REVOCC)

Resurse Informaționale

1. Materiale Didactice la Educația Civică, Modulul “Dezvoltarea Personala și Proiectarea Carierei"

Scopul major al ghidării în carieră este de a pregăti elevii să își asume responsabilitatea pentru prezentul și viitorul lor. Elevii trebuie formați ca să poată valorifica oportunitățile legate de carieră, precum și de a se adapta ușor realității, reieșind din schimbările rapide ce vizează contextul național, local sau internațional.

Prin recunoașterea și identificarea propriilor abilități, atitudini, interese și necesități individuale, și modul în care acestea sunt racordate la lumea muncii, elevii dobândesc competențele necesare pentru viața de adult.

Acest modul contribuie la dezvoltarea următoarelor competențe:

  • Competențe sociale și civice
  • Competențe de comunicare în limba maternă
  • Competențe de învățare / de a învăţa să înveţi
  • Competenţe antreprenoriale și spirit de inițiativă
  • Competența de proiectare a carierei

 

Competența de proiectare a carierei poate fi dezvoltată printr-un sistem de competențe specifice care țin de:

  • Autocunoașterea și dezvoltarea personală
  • Informare privind oportunitățile de evoluție în carieră și perspectivele pieței muncii
  • Marketing personal și vocațional
  • Luarea deciziilor privind traseul educațional și profesional în baza sistemului de atitudini și valori

 

Proiectarea Carierei

Materiale Didactice pentru profesori, diriginți și elevi

Mai multe detalii

Curriculum

"Dezvoltarea personală și proiectarea carierei" Educație Civică cl. V-XII

Mai multe detalii

Curriculum

"Dezvoltarea personală și proiectarea carierei" Învățămîntul Profesional tehnic

Mai multe detalii

Clasa a V-a

Materiale pentru profesori, diriginți și elevi

Mai multe detalii

Clasa a VI-a

Materiale pentru profesori, diriginți și elevi

Mai multe detalii

Clasa a VII-a

Materiale pentru profesori, diriginți și elevi

Mai multe detalii

Clasa a VIII-a

Materiale pentru profesori, diriginți și elevi

Mai multe detalii

Clasa a IX-a

Materiale pentru profesori, diriginți și elevi

Mai multe detalii

Clasa a X-a

Materiale pentru profesori, diriginți și elevi

Mai multe detalii

Clasa a XI-a

Materiale pentru profesori, diriginți și elevi

Mai multe detalii

Clasa a XII-a

Materiale pentru profesori, diriginți și elevi

Mai multe detalii

2. Ghidul Viitorului Angajat

„Ghidul viitorului angajat” — o broșură ce conține informații utile despre elaborarea unui CV,  lista târgurilor de carieră din Republica Moldova, site-urile de angajare, dar și informații despre locurile de muncă vacante, înregistrate la ANOFM.

Ghidul viitorului angajat

Pentru o carieră de succes acasă

Mai multe detalii

Ghidul de angajare

Pentru tineri

Ghid de angajare pentru tineri

3. Anexă la Ordinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 56 din 25 iulie 2016

Regulament – cadru privind crearea și funcționarea Centrelor de Ghidare în Carieră în cadrul Agențiilor Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

I. Dispoziții Generale

II. Obiectivele Centrului

III. Activitățile Centrului

IV. Beneficiarii Centrului

V. Drepturile Centrului

VI. Responsabilitățile Centrului

VII. Principiile de Bază în Activitatea Centrului

Regulament

Privind Centrele de Ghidare în Carieră

Mai multe detalii

4. Sugestii metodologice pentru reconceptualizarea ghidării în carieră

O Carieră de Succes Acasă

Ediția 2020

Mai multe detalii

O Carieră de Succes Acasă

Ediția 2021 RU

O cariera de succes acasa RU

5. Analysis of the current situation on the teaching of the "Personal Development and Career Planning" Module as part of civic education and class hours in the secondary general education

Analysis

of the current situation

Mai multe detalii

6. Gender equality analysis of all VOCG materials developed and implemented by CEDA in the framework of REVOCC project

Making Gender

Equality count

Mai multe detalii

7. RAPORT cu privire la rezultatele studiului ASPECTE DE GEN ÎN CADRUL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC ȘI PE PIAȚA MUNCII

RAPORT

cu privire la rezultatele studiului

Mai multe detalii

8. Curriculum Managementul Carierei

Managementul Carierei

CURRICULUM RO

Managementul Carierei RO

Managementul Carierei

CURRICULUM RU

Curriculum Managementul Carierei RU

9. Ghid Managementul Carierei

Managementul Cariere

Ghid Metodologic RO

Ghid managementul Carierei RO

Managementul Cariere

Ghid Metodologic RU

Ghid managementul carierei RU

10. Istorii de Succes

O carieră de succes acasă

Istorii de succes

Istorii de Succes

11. Ghid: O carieră de succes

Ghid metodologic

O carieră de succes acasă!

Ghid metodologic

Nu ezitați să ne contactați!

Adresați întrebări, scrieți sugestii, o să fim bucuroși să vă asistăm