S.E.VET

Proiect: Developing Social Entrepreneurship schemes for VET institutions in Neighbourhood East

Dezvoltarea mecanismelor de antreprenoriat social pentru instituțiile de învățământ profesional tehnic din Parteneriarul Estic (S.E.VET)

Parteneri de cooperare:

# Denumirea Organizației Țara Rol
1 COSVITEC SOCIETA CONSORTILE ARL Italia Coordonator
2 EUROTRAINING EDUCATIONAL ORGANIZATION Grecia Partener
3 Business and Education-Partnership Foundation (BEP Foundation) Armenia Partener
4 Lori Regional State College (State Non-Profit Organization) Armenia Partener
5 Education HUB Azerbaijan Partener
6 Goychay Development Center Youth Public Union Azerbaijan Partener
7 Center for Entrepreneurial Education and Business Support Moldova Partener
8 WIRTSCHAFTSKAMMER OSTERREICH Austria Partener
9 NOVEL GROUP SARL Luxembourg Partener

 

Obiectiv general: Creșterea numărului de antreprenori sociali prin dezvoltarea de programe dinamice în învățământul profesional tehnic (sectorul ingineresc), ce implementează conceptul de antreprenoriat social

Obiective Specifice:

1. S.E VET Atlas (Instrument interactiv online)

Dezvoltarea unui instrument interactiv online (S.E.VET Atlas) pentru IÎPT din țări UE și non UE pentru a explora abordarea optimă în jurul conceptului de antreprenoriat social în sectorul ingineriei, cu scopul de a influența comportamentul/responsabilitatea socială a elevilor din IÎPT, al personalului didactic și a factorilor de decizie din domeniu.

2. S.E VET Programe de Capacitare

Capacitarea personalului didactic a IÎPT pe subiectul antreprenoriatului social și identificarea căilor de implementare a subiectului abordat în programul educațional.

3. S.E VET

Dezvoltarea programelor dinamice

Integrarea aspectelor de antreprenoriat social în IÎPT din sectorul ingineresc. Personalul didactic din țările parteneriatului estic vor colabora cu sectorul privat pentru a crea conținut care să sporească capacitățile de antreprenoriat social ale formabililor. 6 elevi vor participa într-un schimb de experiență.

4. S.E VET Instrument de evaluare

Dezvoltarea unei platforme online care va crea oportunități pentru elevii IIPT, personal didactic și antreprenori locali și internațional de a stabili inițiative de antreprenoriat social pentru crearea de viitoare sinergii.

5. Diseminarea de informații și comunicarea

Asigurarea vizibilității și comunicării pe toată durata proiectului, permițând mai multor părți interesate să se implice și să participe dinamic la pachetele de lucru.

Descrirerea Proiectului:

Economia socială reunește o diversitate de afaceri și entități cu accent pe valoarea umană, urmărind să genereze produse și servicii cu impact pozitiv asupra societății în toate aspectele sale (societal, economic, de mediu). Antreprenoriatul social, printr-un mod inovator de a gestiona organizații sau a crea afaceri noi, sporește bunăstarea socială și oferă cetățenilor UE posibilitatea de a se angaja civic în fața provocărilor sociale.

Există 2,8 milioane de întreprinderi în economia socială, reprezentând 10% din toate afacerile din UE. Aproape 13,6 milioane de oameni – aproximativ 6,2% dintre angajații UE – sunt angajați la întreprinderile din economia socială. Pe lângă forța de muncă plătită, economia socială mobilizează voluntari, echivalând cu 5,5 milioane de lucrători. În plus, educația și formarea profesională din Europa depind de calitatea înaltă, necesitățile pieței muncii și cererea de noi competențe, însă de multe ori aspectul social ale acestor programe educaționale sunt neglijate.

Proiectul S.E. VET își propune să creeze antreprenori sociali prin dezvoltarea și stabilirea de programe de formare în instituțiile IPT, concentrându-se pe evidențierea caracteristicilor și trăsăturilor sociale ale studenților în sectorul ingineresc.

Site web: www.sevet.eu

Durata proiectului: 1 ianuare 2023 – 31 decembrie 2025 (36 luni)

Bugetul total al proiectului: 400 000 EUR (Agenția Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA)  delegată de Comisia Europeană.)

Budget implementare RM: 34 903 EUR