S.E.VET

Proiect: Developing Social Entrepreneurship Schemes for VET institutions in Neighbourhood East (S.E. VET)

Dezvoltarea Mecanismelor de Antreprenoriat Social pentru Instituțiile de Învățământ Profesional Tehnic din Parteneriatul Estic (S.E.VET)

Proiectul S.E. VET își propune să creeze antreprenori sociali prin dezvoltarea și implementarea de programe de formare în instituțiile de învățământ profesional tehnic (IÎPT), promovând responsabilitatea socială pentru elevii din domeniul ingineriei

Obiectiv general: Creșterea numărului de antreprenori sociali prin dezvoltarea de programe dinamice în învățământul profesional tehnic (domeniul ingineriei), ce implementează conceptul de antreprenoriat social

 

Obiective Specifice: 

1. S.E VET Atlas (Instrument interactiv online)

Dezvoltarea unui instrument online interactiv (S.E.VET Atlas) pentru IÎPT din țările UE și non UE cu scopul de a promova responsabilitatea socială elevilor din IÎPT, personalului didactic și a actorilor de decizie din domeniu.

2. Livrarea programelor de capacitare

Capacitarea personalului didactic a IÎPT în antreprenoriatul social și identificarea căilor de promovare al antreprenoriatului social în programul educațional.

3. Dezvoltarea programelor didactice dinamice

Personalul didactic din țările parteneriatului estic vor colabora cu sectorul privat pentru a dezvolta / îmbunătăți programul educațional pentru sporirea abilităților de antreprenoriat social ale elevilor. 6 elevi vor participa într-un schimb de experiență.

4. Dezvoltarea instrumentului de evaluare

Dezvoltarea unei platforme online care va crea oportunități pentru elevii IÎPT, personalul didactic și antreprenori locali / internaționali de a crea parteneriate și dezvolta inițiative de antreprenoriat social

5. Diseminare și comunicare

Asigurarea vizibilității și comunicării pe toată durata proiectului, facilitând implicarea părților interesate să participe dinamic la implementarea obiectivelor specifice.

 

Parteneri de cooperare:

 

  Denumirea Organizației

            Țara

1. Cosvitec Societa Consortile ARL Italia 

2.

Eurotraining Educational Organization

Grecia
3. Business and Education-Partnership Foundation (BEP Foundation) Armenia

4.

Lori Regional State College (State Non-Profit Organization)

Armenia

5.

Education HUB

Azerbaidjan

6.

Goychay Development Center Youth Public Union

Azerbaidjan

7.

Center for Entrepreneurial Education and Business Support

Moldova

8.

Wirtschaftskammer Osterreich

Austria

9.

Novel Group SARL

Luxembourg

 

Durata proiectului: 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2025 (36 luni)

Buget total al proiectului: 400 000 EUR (Agenția Europeană pentru Educație și Cultură EACEA)  delegată de Comisia Europeană.)

Budget implementare RM: 34 903 EUR

Site web: www.sevet.eu