Materiale Didactice (MEEETA)

Resurse Informaționale

1. Disciplina "Bazele Antreprenoriatului"

Vă prezentăm setul de materiale didactice la disciplina “Bazele Antreprenoriatului“.

Bazele Antreprenoriatului

Curriculum modular pentru ÎPT

Mai multe detalii

Educație Antreprenorială

Sugestii pentru cadrele didactice privind implementarea curriculumului la disciplina BA, 2019

Mai multe detalii

Educație Antreprenorială

Sugestii pentru proiectarea lecțiilor la disciplina BA

Mai multe detalii

Bazele Antreprenoriatului

Sugestii privind Elaborarea Proiectelor Didactice - 2017

Descarcă

Suport de Curs

Caiet de sarcini pentru elevi la "Bazele Antreprenoriatului"

Mai multe detalii

Ghid Metodologic

Sprijin pentru profesori la "Bazele Antreprenoriatului"

Mai multe detalii

Educație Antreprenorială

Curriculum pentru Învățămîntul Profesional Tehnic Secundar

Mai multe detalii

Proiectarea Lecțiilor

Set de Materiale Didactice și sugestii la disciplina

Mai multe detalii

2. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale

Competențele antreprenoriale și spiritul de inițiativă sunt printre cele nouă competențe-cheie stabilite în art. 12 pct. (2) din Codul Educației al Republicii Moldova pentru întregul sistem educațional din țară.

Competențe date includ: cunoștințe, abilități, atitudini și valori ce permit participarea activă a individului la viața socială și economică, simțul inițiativei și al antreprenoriatului și reprezintă capacitatea elevului de a transforma ideile în acțiune.

Acest lucru cere și multă implicare, creativitate, inovație, capacitatea de asumare a riscurilor, precum și capacitatea de a planifica și gestiona proiecte, diverse acțiuni cu caracter social-economic în vederea atingerii obiectivelor stabilite. De asemenea această competență permite creșterea potențialului elevilor și absolvenților de a munci în calitate de angajat și concomitent, oferă oportunități noi – de a activa în mod independent, de a iniția o afacere proprie.

Dezvoltarea competențelor

antreprenoriale și a spiritului de inițiativă în Învățământul Profesional Tehnic

Mai multe detalii

3. Formarea continuă a cadrelor didactice

Ghidul Formatorului

Formarea profesorilor la disciplina BA

Mai multe detalii

Ghid pentru Formatori

Activități de Antreprenoriat în IÎPT, 2020

Mai multe detalii

4. Tinerii în Acțiune

În această broșură sunt prezentate unele din istoriile de succes ale beneficiarilor proiectului MEEETA, care pot constitui o sursă de inspirație atât pentru profesori căt și pentru elevi.

Aceste materiale pot fi utilizate în procesul educațional în cadrul orelor de „Bazele Antreprenoriatului”, Educație Civică, Dirigenție etc., la diferite etape ale activității de învățare, atât pentru obținerea unor cunoștințe despre antreprenoriat ca opțiune de carieră, cât și pentru formarea competențelor antreprenoriale și a spiritului de inițiativă pentru formarea unei atitudini pozitive față de activitatea antreprenorială în general și pentru identificarea oportunităților reale de dezvoltare a carierei în domeniul preferat.

Consolidarea educației antreprenoriale în Școli, Instituții de Învățământ Profesional Tehnic va avea un impact pozitiv asupra întregii economii naționale și nu numai. Pe lângă contribuția adusă la inițierea unor mici afaceri, crearea de întreprinderi noi, educația antreprenorială îi va ajuta pe tineri să-și dezvolte capacitatea de inserție profesională și să dea dovadă de un spirit de inițiativă mai accentuat în activitatea lor.

Istorii de succes

Antreprenoriatul ca opțiune în carieră

Mai multe detalii

Tinerii în acțiune

Ediția 2019

Mai multe detalii

Nu ezitați să ne contactați!

Adresați întrebări, scrieți sugestii, o să fim bucuroși să vă asistăm