Materiale Didactice (MEEETA)

Resurse Informaționale

1. Educația Antreprenorială

Ghidul Formatorului

Formarea profesorilor la disciplina BA

Mai multe detalii

Sugestii metodologice

Pentru cadre didactice privind implementarea curriculumului la disciplina BA, 2019

Mai multe detalii

Sugestii Proiectare

Materiale didactice revizuite la disciplina BA, 2019. Modulul I

Mai multe detalii

Sugestii Proiectare

Materiale didactice revizuite la disciplina BA, 2019. Modulul II

Mai multe detalii

Sugestii Proiectare

Materiale didactice revizuite la disciplina BA, 2019. Modulul III

Mai multe detalii

Sugestii Proiectare

Materiale didactice revizuite la disciplina BA, 2019. Modulul IV

Mai multe detalii

Sugestii Proiectare

Materiale didactice revizuite la disciplina BA, 2019. Modulul V

Mai multe detalii

Ghid pentru Formatori

Activități de Antreprenoriat în IÎPT, 2020

Mai multe detalii

2. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale

Ghid EntreComp Partea I

Repere conceptuale pentru dezvoltarea CA și a spiritului de inițiativă în ÎPT

Mai multe detalii

Ghid EntreComp Partea II

Ghid practic pentru elaborarea și aplicarea situațiilor de integrare

Mai multe detalii

Situații de integrare

Discipline "Educație pentru societate" & "Dezvoltare personală"

Mai multe detalii

Situații de integrare

Discipline tehnice

Mai multe detalii

Situații de integrare

Disciplina "Informatica"

Mai multe detalii

Situații de integrare

Disciplina "Limba și literatura română"

Mai multe detalii

Situații de integrare

Limbi Străine

Mai multe detalii

Situații de integrare

Disciplina "Matematica"

Mai multe detalii

3. Bazele Antreprenoriatului

Vă prezentăm set de materiale didactice la disciplina “Bazele Antreprenoriatului“.

Competențele antreprenoriale și spiritul de inițiativă sunt printre cele nouă competențe-cheie stabilite în art. 12 pct. (2) din Codul Educației al Republicii Moldova pentru întregul sistem educațional din țară.

Competențe date includ: cunoștințe, abilități, atitudini și valori ce permit participarea activă a individului la viața socială și economică, simțul inițiativei și al antreprenoriatului și reprezintă capacitatea elevului de a transforma ideile în acțiune.

Acest lucru cere și multă implicare, creativitate, inovație, capacitatea de asumare a riscurilor, precum și capacitatea de a planifica și gestiona proiecte, diverse acțiuni cu caracter social-economic în vederea atingerii obiectivelor stabilite. De asemenea această competență permite creșterea potențialului elevilor și absolvenților de a munci în calitate de angajat și concomitent, oferă oportunități noi – de a activa în mod independent, de a iniția o afacere proprie.

Bazele Antreprenoriatului

Curriculum modular pentru ÎPT

Mai multe detalii

Bazele Antreprenoriatului

Sugestii privind Elaborarea Proiectelor Didactice - 2017

Descarcă

Suport de Curs

Caiet de sarcini pentru elevi la "Bazele Antreprenoriatului"

Mai multe detalii

Ghid Metotologic

Sprijin pentru profesori la "Bazele Antreprenoriatului"

Mai multe detalii

Educație Antreprenorială

Curriculum pentru Învățămîntul Profesional Tehnic Secundar

Mai multe detalii

Proiectarea Lecțiilor

Set de Materiale Didactice și sugestii la disciplina

Mai multe detalii

4. Tinerii în Acțiune

În această broșură sunt prezentate unele din istoriile de succes ale beneficiarilor proiectului MEEETA, care pot constitui o sursă de inspirație atât pentru profesori căt și pentru elevi.

Aceste materiale pot fi utilizate în procesul educațional în cadrul orelor de „Bazele Antreprenoriatului”, Educație Civică, Dirigenție etc., la diferite etape ale activității de învățare, atât pentru obținerea unor cunoștințe despre antreprenoriat ca opțiune de carieră, cât și pentru formarea competențelor antreprenoriale și a spiritului de inițiativă pentru formarea unei atitudini pozitive față de activitatea antreprenorială în general și pentru identificarea oportunităților reale de dezvoltare a carierei în domeniul preferat.

Consolidarea educației antreprenoriale în Școli, Instituții de Învățământ Profesional Tehnic va avea un impact pozitiv asupra întregii economii naționale și nu numai. Pe lângă contribuția adusă la inițierea unor mici afaceri, crearea de întreprinderi noi, educația antreprenorială îi va ajuta pe tineri să-și dezvolte capacitatea de inserție profesională și să dea dovadă de un spirit de inițiativă mai accentuat în activitatea lor.

Istorii de succes

Antreprenoriatul ca opțiune în carieră

Mai multe detalii

Tinerii în acțiune

Ediția 2019

Mai multe detalii

Nu ezitați să ne contactați!

Adresați întrebări, scrieți sugestii, o să fim bucuroși să vă asistăm