CEDA anunță selectarea unei companii de audit

CEDA anunță selectarea unei companii de audit

Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA) anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de audit al proiectului ”Creăm valoare pentru alții: IÎPT dezvoltă competențe profesionale relevante” (CREATIVO) pentru perioada 1 decembrie 2020 – 30 noiembrie 2021.

Compania selectată va presta serviciile solicitate conform Termenilor de Referință anexați mai jos.

Termenii de Referință pot fi descărcați aici. Compania selectată va efectua auditul proiectului CREATIVO și va prezenta Raportul și Nota Informativă anexată până la data de 17 ianuarie 2022.

Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

1. Date de contact ale companiei (denumirea ofertantului, numărul de contact, adresa electronică);
2. Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu și argumentarea oportunității selectării acesteia;
3. CV a persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea Organizației;
4. Licența pentru activitatea de audit (copia);
5. Oferta financiară, cu indicarea prețului serviciilor de audit

Criteriile de selectare. Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:

1. Experiență în domeniu – companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;
2. Calificarea echipei care va efectua auditul (minim 3 ani de experiență pentru audit manager și minim 2 ani pentru ceilalți membri ai echipei);
3. Prețul total al serviciilor pentru auditul efectuat.

Oferta urmează a fi datată și semnată de către ofertant și expediată prin e-mail la adresa oficiu@ceda.md până pe 10 decembrie 2021, ora 17.00.

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 885 425 sau la adresa de e-mail: termolenco@ceda.md