CEDA a organizat o activitate de formare în 10 instituții profesional tehnice, care au elaborat planul de afacere, implementează și desfășoară activități antreprenoriale în cadrul proiectul CREATIVO

CEDA a organizat o activitate de formare în 10 instituții profesional tehnice, care au elaborat planul de afacere, implementează și desfășoară activități antreprenoriale în cadrul proiectul CREATIVO

În perioada 24 septembrie – 14 octombrie, CEDA a organizat o activitate de formare în 10 instituții profesional tehnice, care au elaborat planul de afacere, implementează și desfășoară activități antreprenoriale în cadrul proiectul CREATIVO.

Atelierul de lucru a fost realizat față în față, aplicând tehnici și metode activ-participative care au fost facilitate cu succes în cadrul programului. În cadrul atelierelor cu ajutorul simulatorului social și antreprenorial, au fost propuse activități în baza a 2 scenarii:

● pentru componenta A (5 instituții): scenariul „Comunitatea care învață”, ce a avut ca obiective: învățarea pe tot parcursul vieții și nevoile de învățare, formarea competențelor financiare și antreprenoriale, formarea și consolidarea echipelor, majorarea capitalului inițial al comunității de afaceri;
● pentru componenta B (5 instituții): scenariul „Comunitatea antreprenorilor”, ce a avut ca obiective: consolidarea echipelor, dezvoltarea spiritului antreprenorial, încheierea tranzacțiilor, negocierea, avansarea în carieră, majorarea capitalului inițial, recrutarea personalului, formarea competențelor financiare și antreprenoriale.

Obiectivele programului de formare au fost: dezvoltarea competențelor financiare și civice; cooperarea și parteneriatul între persoane sau grupuri de persoane pentru dezvoltarea AA; dezvoltarea competențelor antreprenoriale și a spiritului întreprinzător; formarea abilităților de comunicare între diferite grupuri ale părților interesate în cadrul AA sau societăți; dezvoltarea competențelor de gestionare financiară; înțelegerea tipurilor și surselor de impozitare care sunt percepute pentru procesul de desfășurare a unei activități antreprenoriale și dezvoltarea competențe de management al resurselor limitate și de dezvoltare a gândirii critice.

În urma desfășurării programului de formare, membrii grupurilor de lucru au înțeles importanța organizării și planificării afacerii, precum și stabilirea unor prognoze financiare clare pe perioada de perspectivă a dezvoltării AA, și tipurilor de impozite care sunt necesare de achitat, inclusiv impozitul pe venit, impozit pentru bunurile imobiliare, impozit pe avere; au conștientizat importanța comunicării participative și asertive în cadrul echipei AA, dar și cu potențiali clienții, fiind un succes prioritar pentru implementarea și dezvoltarea AA; au învățat să gestioneze corect cheltuielile provenite din AA, inclusiv împrumuturi între persoane fizice și juridice, credite bancare cu rată bancară fixă și flotantă, dezvoltarea parteneriatelor încheiate între instituții; au reușit să propună și să identifice o serie de cheltuieli necesare pentru estimarea corectă a prețurilor pentru produsele și serviciile prestate de instituții, în cadrul AA, și au realizat activității de marketing pentru propriile afaceri ce le dețineau în cadrul simulatorului antreprenorial.

Activitățile a fost desfășurate în cadrul proiectului ”Creăm valoare pentru alții: instituțiile ÎPT dezvoltă competențe profesionale relevante ”(CREATIVO), implementat de Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA), cu suportul financiar al Liechtenstein Development Service Moldova (LED) și Swiss Cooperation in Moldova (SDC).