Ședință individuală de lucru cu instituțiile de învățământ profesional tehnic

Ședință individuală de lucru cu instituțiile de învățământ profesional tehnic

Ieri, 15 decembrie 2021, echipa Proiectului CREATIVO a dat start ședințelor individuale de lucru cu instituțiile de învățământ profesional tehnic, care urmează să elaboreze și să desfășoare activități antreprenoriale cu implicarea elevilor. În cadrul acestor ședințe, instituțiile beneficiază de ghidare și consultanță din partea experților în domeniu, pentru definitivarea planului de afaceri. Sunt abordate subiectele care stau la temelia unei activități antreprenoriale de la creare de produs, integrare pe piață, promovare, desfacere – până la rentabilitate și recuperabilitate.

Credem cu fermitate că instituțiile ÎPT pot deveni un partener de încredere multilateral dezvoltat, atât pe partea de formare profesională inițială, cât și pe partea de formare practică a abilităților viitorilor profesionaliști, dar și cu siguranță poate deveni un bun exemplu pentru viitorii antreprenori.

Activitățile se desfășoară în cadrul proiectului ”Creăm valoare pentru alții: instituțiile ÎPT dezvoltă competențe profesionale relevante” (CREATIVO), implementat de Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA), cu suportul financiar al Fundației “Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED) și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).