CEDA a organizat astăzi prima masă rotundă de prezentare a rezultatelor studiului “Cartografierea și evaluarea prestatorilor de formare profesională, formali și non-formali din Republica Moldova

CEDA a organizat astăzi prima masă rotundă de prezentare a rezultatelor studiului “Cartografierea și evaluarea prestatorilor de formare profesională, formali și non-formali din Republica Moldova

Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA) a organizat astăzi prima masă rotundă de prezentare a rezultatelor studiului “Cartografierea și evaluarea prestatorilor de formare profesională, formali și non-formali din Republica Moldova„ 

Descărcați studiul aici.

Studiul a fost realizat în cadrul proiectului „Soluții pentru Tineri” în parteneriat cu proiectul „OPTIM” implementat de HELVETAS Moldova, în perioada decembrie 2023 – martie 2024 având scopul de a identifica la nivel național prestatorii de servicii de formare profesională și a efectua o evaluare extinsă a serviciilor de formare cu accent sporit asupra sectoarelor agroalimentar, digitalizare/TIC și antreprenoriat.

La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor publice și private, organizații neguvernamentale, parteneri de proiect, precum și alte părți interesate.

În debutul ședinței managerul de proiect, Veaceslav Cebanaș a evidențiat scopul evenimentului – acela de a partaja rezultatele studiului și a evidenția cele mai importante provocări cu care se confruntă prestatorii de servicii, dar și principalele recomandări și acțiuni viitoare cu privire la îmbunătățirea și flexibilizarea programelor de formare profesională ca răspuns la cerințele actuale ale angajatorilor.

Menționăm că evenimentul s-a bucurat de un real interes din partea invitaților, care au apreciat efortul depus la efectuarea studiului și au subliniat necesitatea unei analize actuale a competențelor profesionale disponibile vis-a vis de cele solicitate pe piața muncii. Astfel, prezentarea rezultatelor studiului oferind o înțelegere contextuală mai bună a sectorului serviciilor de formare profesională.

Alte două mese rotunde similare urmează a fi organizate în perioada următoare în zona de nord și sud a țării.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Soluții pentru Tineri” implementat de CEDA cu suportul Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA) din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare și derulat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.