Întrebări & Răspunsuri

 

1. Dacă ne referim la Învățământul Dual ca un indicator de eligibilitate în cadrul proiectului, este obligatorie includerea aspectelor: accesul la energia verde, dezvoltarea procesului de gestionare a deșeurilor, integrarea sau dezvoltarea competențelor verzi în cadrul activităților desfășurate?

În cazul acumulării unui număr egal de puncte, vor avea prioritate propunerile de proiect care integrează aceste aspecte.

2. În ce poate consta contribuția IÎPT în cadrul proiectului CREATIVO?

Sunt considerate ca și contribuție proprie: costurile forței de muncă angajate, valoarea muncii proprii, valoarea echipamentului și utilajului propriu, valoarea imobilului în care se vor desfășura activitățile etc.

3. A fost menționat că Instituțiile ce aplică programele de învățământ dual au o prioritate, care sunt șansele celorlalte instituții de a fi selectate (vorbesc de instituțiile care nu practică învățământul dual)?

IÎPT care practică învățământul dual sunt avantajate, dar nu este o condiție obligatorie de participare în cadrul proiectului. Pot participa toate IÎPT publice. Cea mai bună propunere va fi evaluată și selectată de o Comisie ținând cont de punctajul acumulat.

4. Sunt eligibile propunerile IÎPT în cazul dezvoltării și extinderii cursurilor de formare profesională (Componenta A) dacă în prezent IÎPT prestează astfel de cursuri șomerilor în parteneriat cu ANOFM?

Dezvoltarea și extinderea cursurilor de formare profesională sunt eligibile ca propuneri de proiect din Componenta A, dacă acestea corespunde necesităților angajaților din sectorul privat.

5. În special se pune accentul pe angajatorii din sectorul privat, IMM-uri Dar cum rămâne cu întreprinderile publice?

Proiectul CREATIVO încearcă să dezvolte perspective antreprenoriale și de aceea se adresează și încurajează parteneriatele dintre IÎPT și mediul de afaceri privat. Proiectul CREATIVO nu se adresează companiilor de stat.

6. S-a vorbit despre implicarea obligatorie a elevilor, care ar putea fi contribuția sau aportul acestora pe filiera/componenta A?

Pentru componenta A nu este obligatorie implicarea elevilor, dar ei sunt beneficiari indirecți ai rezultatelor obținute de IÎPT în urma implementării proiectului. Totuși, este obligatorie implicarea elevilor pentru Componenta B (activități antreprenoriale), în cadrul cărora elevii pot fi incluși în activități de producere, promovare, design, identificare clienți, etc.

7. Sunt eligibile cheltuielile privind reparația unei încăperi din interiorul IÎPT?

Reparația unei încăperi nu reprezintă obiectivul proiectului. Totodată, aplicatul poate justifica efectuarea lucrărilor cu respectarea principiului cost-beneficiu. Costul lucrărilor de reparație pot fi incluse în contribuția proprie a IÎPT cât și contribuția partenerilor din sectorul privat. Comisia de selecție și evaluare va analiza fiecare caz în parte.

8. Dacă alegem Componenta B, trebuie să fie implicați și agenții economici?

Va trebui de definit foarte clar propunerea de proiect astfel încât să fie menționați potențialii clienți / beneficiari care vor fi propuși. Parteneriatele cu agenții economici vor putea contribui la promovarea activității antreprenoriale dezvoltate în cadrul proiectului.

9. Sunt eligibile cheltuielile privind reparația Clinicii Veterinare (inițiată din alt proiect) și procurarea utilajului pentru aceasta?

Dacă activitățile contribuie/duc la atingerea obiectivelor proiectului/ respectă planul de afaceri (extinderea și dezvoltarea afacerii), raportul cost-beneficiu atunci propunerea de proiect este eligibilă în cadrul Componentei B (activități antreprenoriale).

10. Este eligibilă propunerea de proiect care prelungește un proiect existent?

Acest lucru este posibil. În funcție de cum vedeți Dvs. extinderea și/sau dezvoltarea activităților pe care le desfășurați în prezent, puteți merge pe Componenta A sau pe Componenta B.

11. O IÎPT poate veni cu propuneri pentru ambele componente?

Doar o componentă va putea fi susținută în cadrul Proiectului CREATIVO.

12. În Componenta A, cursuri de formare continuă, există condiționări privind durata implementării cursurilor de formare sau a numărului de participanți, sau IÎPT decid aceste lucruri?

Decizia privind durata sau numărul de beneficiari ai cursurilor le aparține IÎPT, în funcție de fiecare propunere de proiect în parte.

IÎPT selectate vor încheia parteneriate de colaborare cu companii private pentru livrarea cursurilor de formare, deci durata implementării proiectului va ține cont de nevoile și înțelegerea cu partenerii din mediul privat și va respecta principiul cost-beneficiu.