Materiale Didactice

Resurse Informaționale

1. Bazele Antreprenoriatului

Vă prezentăm set de materiale didactice la disciplina “Bazele Antreprenoriatului“.

Competențele antreprenoriale și spiritul de inițiativă sunt printre cele nouă competențe-cheie stabilite în art. 12 pct. (2) din Codul Educației al Republicii Moldova pentru întregul sistem educațional din țară.

Competențe date includ: cunoștințe, abilități, atitudini și valori ce permit participarea activă a individului la viața socială și economică, simțul inițiativei și al antreprenoriatului și reprezintă capacitatea elevului de a transforma ideile în acțiune.

Acest lucru cere și multă implicare, creativitate, inovație, capacitatea de asumare a riscurilor, precum și capacitatea de a planifica și gestiona proiecte, diverse acțiuni cu caracter social-economic în vederea atingerii obiectivelor stabilite. De asemenea această competență permite creșterea potențialului elevilor și absolvenților de a munci în calitate de angajat și concomitent, oferă oportunități noi – de a activa în mod independent, de a iniția o afacere proprie.

Bazele Antreprenoriatului

Curriculum modular pentru ÎPT

Mai multe detalii

Bazele Antreprenoriatului

Sugestii privind Elaborarea Proiectelor Didactice - 2017

Descarcă

Suport de Curs

Caiet de sarcini pentru elevi la "Bazele Antreprenoriatului"

Mai multe detalii

Ghid Metotologic

Sprijin pentru profesori la "Bazele Antreprenoriatului"

Mai multe detalii

Educație Antreprenorială

Curriculum pentru Învățămîntul Profesional Tehnic Secundar

Mai multe detalii

Proiectarea Lecțiilor

Set de Materiale Didactice și sugestii la disciplina

Mai multe detalii

2. Materiale Didactice la Educația Civică, Modulul “Dezvoltarea Personala și Proiectarea Carierei"

Scopul major al ghidării în carieră este de a pregăti elevii să își asume responsabilitatea pentru prezentul și viitorul lor. Elevii trebuie formați ca să poată valorifica oportunitățile legate de carieră, precum și de a se adapta ușor realității, reieșind din schimbările rapide ce vizează contextul național, local sau internațional.

Prin recunoașterea și identificarea propriilor abilități, atitudini, interese și necesități individuale, și modul în care acestea sunt racordate la lumea muncii, elevii dobândesc competențele necesare pentru viața de adult.

Acest modul contribuie la dezvoltarea următoarelor competențe:

  • Competențe sociale și civice
  • Competențe de comunicare în limba maternă
  • Competențe de învățare / de a învăţa să înveţi
  • Competenţe antreprenoriale și spirit de inițiativă
  • Competența de proiectare a carierei

 

Competența de proiectare a carierei poate fi dezvoltată printr-un sistem de competențe specifice care țin de:

  • Autocunoașterea și dezvoltarea personală
  • Informare privind oportunitățile de evoluție în carieră și perspectivele pieței muncii
  • Marketing personal și vocațional
  • Luarea deciziilor privind traseul educațional și profesional în baza sistemului de atitudini și valori

 

Proiectarea Carierei

Materiale Didactice pentru profesori, diriginți și elevi

Mai multe detalii

Curriculum

"Dezvoltarea personală și proiectarea carierei" Educație Civică cl. V-XII

Mai multe detalii

Curriculum

"Dezvoltarea personală și proiectarea carierei" Învățămîntul Profesional tehnic

Mai multe detalii

Clasa a V-a

Materiale pentru profesori, diriginți și elevi

Mai multe detalii

Clasa a VI-a

Materiale pentru profesori, diriginți și elevi

Mai multe detalii

Clasa a VII-a

Materiale pentru profesori, diriginți și elevi

Mai multe detalii

Clasa a VIII-a

Materiale pentru profesori, diriginți și elevi

Mai multe detalii

Clasa a IX-a

Materiale pentru profesori, diriginți și elevi

Mai multe detalii

Clasa a X-a

Materiale pentru profesori, diriginți și elevi

Mai multe detalii

Clasa a XI-a

Materiale pentru profesori, diriginți și elevi

Mai multe detalii

Clasa a XII-a

Materiale pentru profesori, diriginți și elevi

Mai multe detalii

3. Ghidul Viitorului Angajat

„Ghidul viitorului angajat” — o broșură ce conține informații utile despre elaborarea unui CV,  lista târgurilor de carieră din Republica Moldova, site-urile de angajare, dar și informații despre locurile de muncă vacante, înregistrate la ANOFM.

Ghidul viitorului angajat

Pentru o carieră de succes acasă

Mai multe detalii

4. Anexă la Ordinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 56 din 25 iulie 2016

Regulament – cadru privind crearea și funcționarea Centrelor de Ghidare în Carieră în cadrul Agențiilor Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

I. Dispoziții Generale

II. Obiectivele Centrului

III. Activitățile Centrului

IV. Beneficiarii Centrului

V. Drepturile Centrului

VI. Responsabilitățile Centrului

VII. Principiile de Bază în Activitatea Centrului

Regulament

Privind Centrele de Ghidare în Carieră

Mai multe detalii

5. Tinerii în Acțiune

În această broșură sunt prezentate unele din istoriile de succes ale beneficiarilor proiectului MEEETA, care pot constitui o sursă de inspirație atât pentru profesori căt și pentru elevi.

Aceste materiale pot fi utilizate în procesul educațional în cadrul orelor de „Bazele Antreprenoriatului”, Educație Civică, Dirigenție etc., la diferite etape ale activității de învățare, atât pentru obținerea unor cunoștințe despre antreprenoriat ca opțiune de carieră, cât și pentru formarea competențelor antreprenoriale și a spiritului de inițiativă pentru formarea unei atitudini pozitive față de activitatea antreprenorială în general și pentru identificarea oportunităților reale de dezvoltare a carierei în domeniul preferat.

Consolidarea educației antreprenoriale în Școli, Instituții de Învățământ Profesional Tehnic va avea un impact pozitiv asupra întregii economii naționale și nu numai. Pe lângă contribuția adusă la inițierea unor mici afaceri, crearea de întreprinderi noi, educația antreprenorială îi va ajuta pe tineri să-și dezvolte capacitatea de inserție profesională și să dea dovadă de un spirit de inițiativă mai accentuat în activitatea lor.

Istorii de succes

Antreprenoriatul ca opțiune în carieră

Mai multe detalii

Tinerii în acțiune

Ediția 2019

Mai multe detalii

Nu ezitați să ne contactați!

Adresați întrebări, scrieți sugestii, o să fim bucuroși să vă asistăm