Anunț selectarea unui expert / grup de experți pentru evaluarea externă a proiectului REVOCC II

Anunț selectarea unui expert / grup de experți pentru evaluarea externă a proiectului REVOCC II

Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA) anunță selectarea unui expert / grup de experți pentru evaluarea externă a proiectului ”Reconceptualizarea Orientării Profesionale și Consilierii în Carieră” (REVOCC II).

Proiectul este implementat de CEDA în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă cu sprijinul financiar al „Agenției Austriece pentru Dezvoltare” (ADA) din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC).

Perioada de implementare a proiectului: Decembrie 2017-Mai 2022

Oferta va fi expediată până la 8 noiembrie 2021, ora 00:00 la adresa de email: oficiu@ceda.md și va conține:

–  CV
–  Oferta tehnico-financiară
–  Indicarea numărului de zile pentru realizarea sarcinii

Pentru informații suplimentare consultați Termenii de referință care pot fi accesați aici  TOR_REVOCC II_Evaluation sau ne puteți contacta la numărul de telefon 022 885 425 sau mobil 079 002 848.