Rezultatele activității publice de Follow-up organizată de către CEDA

Rezultatele activității publice de Follow-up organizată de către CEDA

”Fericirea poate fi atinsă prin Managementul Carierei” – acesta este mesajul activității publice de Follow-up organizată astăzi de către CEDA.

Aducem mulțumiri deosebite dnei Valentina Chicu, pentru participarea la acest eveniment în calitate de consilieră a Președintei Republicii Moldova, dar în primul rând ca formator CEDA, care a avut un aport major, împreună cu formatorul CEDA – dl Serghei Lîsenco, în dezvoltarea competențelor a 16 formabili (cadre didactice din IÎPT și învățământul superior) la Managementul Carierei!

Felicitări celor 16 formatori care au trecut cu brio cursul și au pilotat modulul la ”Managementul carierei” nu doar în instituțiile lor, dar și în școli, licee, colegii. Au fost aplicate 3 modele de pilotare și implementare a Modulului de către instituțiile prestatoare de servicii de formare continuă: integral, infuzional și parțial.

Ne bucură mult și faptul că, acești 2 ani de pandemie nu au oprit activitățile instituțiilor în domeniul Managementului Carierei. Ba mai mult, cei 16 formatori au venit și cu idei de perspectivă pentru Managementul Carierei ca, organizarea unor activități anuale, semestriale, la nivel de instituție, pentru promovarea studenților și elevilor care s-au angajat conform specialității studiate și au creat o carieră de succes acasă, dar și pentru promovarea profesorilor care au obținut rezultate frumoase în carieră. Unele instituții deja organizează în cadrul orelor mese rotunde, în cadrul cărora sunt organizate întâlniri cu persoane de succes și studenți de la diferite specialități.

Cu siguranță, este nevoie de un sistem de ghidare în carieră la nivel instituțional orientat spre ghidarea în carieră a elevilor, cât și a angajaților.

A fost abordat și aspectul Managementului Carierei pentru persoanele cu dizabilități, participanții venind cu recomandarea de a interesa și încuraja aceste persoane să-și dezvolte o carieră de succes, dar și de a introduce aceste aspecte în cadrul Modulului. Activitatea a fost organizată de către CEDA în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova (MEC) în cadrul proiectului ”Reconceptualizarea Orientării Profesionale și Consilierii în Carieră” (REVOCC II) cu suportul financiar al Austrian Development Agency (ADA) din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.