Specificul organizării activităților de ghidare în carieră pentru diferite categorii de beneficiari la componenta: ”Informare despre profesii și piața muncii”

Specificul organizării activităților de ghidare în carieră pentru diferite categorii de beneficiari la componenta: ”Informare despre profesii și piața muncii”

Desfășurarea unei activități de instruire de succes presupune dezvoltarea unor competențe specifice pentru elaborarea și organizarea unei formări. În acest context, avem o nouă zi de instruire pentru 19 angajați ai STO și ANOFM la tema: Specificul organizării activităților de ghidare în carieră pentru diferite categorii de beneficiari la componenta: ”Informare despre profesii și piața muncii”.

După lucrul în grupuri de 4 persoane, am discutat în detalii nevoile diferitor categorii de beneficiari, schimbările la nivel de cunoștințe, abilități și atitudine, formulând finalitățile pentru fiecare componentă pe care le poate dobândi beneficiarul după activitatea de instruire. Structurarea acestei informații va permite stabilirea eficientă a obiectivelor activității de instruire în baza nevoilor beneficiarilor și desfășurarea cu succes a activității.

De asemenea, am analizat principiile generale pentru prezentarea informației, accentuând necesitatea de a prezenta informația utilizând anumite tehnici care ulterior vor schimba atât cunoștințele, cât și atitudinea beneficiarilor.

Împreună contribuim la prestarea calitativă a serviciilor de ghidare în carieră și angajarea în câmpul muncii a diferitor categorii de beneficiari.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului Reconceptualizarea Orientării Profesionale şi Consilierii în Carieră (REVOCC II), implementat de Centrul pentru Educaţie Antreprenorială și Asistenţă în Afaceri CEDA în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) şi cu suportul financiar al Austrian Development Agency (ADA) din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC.)