Proiectul CREATIVO a desfășurat un studiu de piață cu scopul de a identifica necesitățile reale de formare continuă ale mediului privat de afaceri

Proiectul CREATIVO a desfășurat un studiu de piață cu scopul de a identifica necesitățile reale de formare continuă ale mediului privat de afaceri

În perioada 01 noiembrie – 27 decembrie 2021, Proiectului CREATIVO a desfășurat un studiu de piață cu scopul de a identifica necesitățile reale de formare continuă ale mediului privat de afaceri, fiind vizate sectoare ca cel al transportului, agriculturii, alimentației publice și industriei ușoare.

În acest sens au fost organizate 10 mese rotunde cu participarea instituțiilor de ÎPT, reprezentanților Asociaților de profil, agenților economici, companiilor private, precum și ANOFM, APL. La evenimentele date au participat în total peste 100 reprezentanți.

Un alt instrument de măsurare utilizat pentru studiul de piață a fost efectuarea unui sondaj prin intermediul unui chestionar, chestionarul fiind completat de peste 180 participanți.

Evaluarea cu regularitate a necesităților mediului de afaceri, elaborarea de cursuri de formare profesională, parteneriate între instituțiile de ÎPT și mediu de afaceri pe partea de formare profesională continuă – ar fi doar câteva din rezultatele scontate în urma implementării Proiectului CREATIVO.

Activitățile se desfășoară în cadrul proiectului ”Creăm valoare pentru alții: instituțiile ÎPT dezvoltă competențe profesionale relevante” (CREATIVO), implementat de Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA), cu suportul financiar al Fundației “Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED) și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC)