Concurs de oferte privind elaborarea strategiilor de comunicare, instrumentelor și tehnicilor de vizibilitate pentru 10 Instituții de Învățământ Profesional Tehnic din țară

Concurs de oferte privind elaborarea strategiilor de comunicare, instrumentelor și tehnicilor de vizibilitate pentru 10 Instituții de Învățământ Profesional Tehnic din țară

Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA) anunță concurs de oferte în cadrul proiectului CREATIVO, în vederea selectării unui expert/grup de experți/companii, privind elaborarea strategiilor de comunicare, instrumentelor și tehnicilor de vizibilitate pentru 10 Instituții de Învățământ Profesional Tehnic din țară. Mai multe detalii a se vedea Termenii de referință atașați.

Termeni de Referință pentru elaborarea strategiilor de comunicare, instrumentelor și tehnicilor de vizibilitate pentru 10 IÎPT din țară

Obiectivul acestor sarcini este de a promova activitățile antreprenoriale desfășurate de Instituții de Învățământ Profesional Tehnic și de a crește vânzările din producția realizată sau serviciile prestate.

Proiectul CREATIVO este implementat de Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA), cu suportul financiar al Fundației “Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED) și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Concursul este deschis pentru experți, companiile private, instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale sau asociații profesionale, cu reședința în Republica Moldova, înființate și care funcționează în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Ofertele urmează a fi elaborate în limba română și trebuie să conțină următoarele:

1. Oferta tehnică, cu descrierea detaliată a modului în care vor fi executate sarcinile solicitate
2. Date de contact ale expertului/ organizației și persoanele responsabile de realizarea obiectivului
3. CV-ul expertului/grupului de experți/organizației
4. Oferta financiară, inclusiv bugetul detaliat pentru fiecare sarcină/produs.

 

Toate documentele necesită a fi autentificate prin semnătură și ștampilă. Datele cu caracter personal sunt destinate utilizării interne a Centrului pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri, garantând confidențialitatea acestora.

Ofertele urmează a fi expediate la adresa de email: [email protected] sau depuse fizic la sediul organizației: Chișinău, str. Mihai Eminescu 35, of 7, până la data de 27 ianuarie 2023, ora 23:59. Ofertele incomplete sau expediate mai târziu decât termenul indicat, nu vor fi luate în considerare.

În cazul unor neclarități, ne puteți scrie la adresa de email indicată mai sus, sau ne puteți contacta la numărul de telefon: 022 885 425.