Concurs de oferte privind consolidarea capacităților echipelor manageriale din 10 Instituții de Învățământ Profesional Tehnic din țară, în implementarea activităților antreprenoriale

Concurs de oferte privind consolidarea capacităților echipelor manageriale din 10 Instituții de Învățământ Profesional Tehnic din țară, în implementarea activităților antreprenoriale

Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA) anunță concurs de oferte în cadrul proiectului CREATIVO, în vederea selectării unui expert/grup de experți/companii, care va organiza și livra instruiri pentru 10 Instituții de Învățământ Profesional Tehnic din țară. Mai multe detalii a se vedea aici – Termeni de Referință Consolidarea echipelor manageriale din cadrul a 10 IÎPT din țară

Obiectivul concursului este consolidarea echipelor manageriale și orientarea strategică în implementarea activităților antreprenoriale desfășurate de 10 Instituții de Învățământ Profesional Tehnic.

Proiectul CREATIVO este implementat de Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA), cu suportul financiar al Fundației “Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED) și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Ofertele pot fi elaborate în limba română, rusă sau engleză și trebuie să conțină următoarele:

1. Oferta tehnică, cu descrierea detaliată a conceptului și instrumentelor care vor fi aplicate pentru executarea sarcinilor solicitate
2. Date de contact ale expertului/ organizației și persoanele responsabile de realizarea obiectivului
3. CV-ul expertului/grupului de experți/organizației
4. Oferta financiară.

Toate documentele necesită a fi autentificate prin semnătură și ștampilă. Datele cu caracter personal sunt destinate utilizării interne a Centrului pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri, garantând confidențialitatea acestora.

Ofertele urmează a fi expediate la adresa de email: [email protected] sau depuse fizic la sediul organizației: Chișinău, str. Mihai Eminescu 35, of 7, până la data de 4 februarie 2023, ora 23:59. Ofertele incomplete sau expediate mai târziu decât termenul indicat, nu vor fi luate în considerare.

În cazul unor neclarități, ne puteți scrie la adresa de email indicată mai sus, sau ne puteți contacta la numărul de telefon: 022 885 425.