Atelier de lucru pentru diseminarea experienței de organizare și desfășurare a activităților antreprenoriale

Atelier de lucru pentru diseminarea experienței de organizare și desfășurare a activităților antreprenoriale

11 instituții educaționale cu profil profesional tehnic participă la un atelier de lucru cu privire la diseminarea experienței de organizare și desfășurare a activităților antreprenoriale, organizat de Centrul pentru Educație Antreprenorială şi Asistență în Afaceri – CEDA, în cadrul proiectului #CREATIVO.

Instituțiile de învățământ profesional – tehnic partenere în cadrul proiectului CREATIVO dar și cele arondate, de rând cu reprezentanții sectorului privat, secundați de echipa proiectului CREATIVO/CEDA se vor întruni în cadrul a trei paneluri de discuții axate pe:

– Fortificarea dialogului și promovarea parteneriatelor între sectorul privat și instituțiile de învățământ PT, în vederea realizării unei educații de calitate relaționată cu cererea sectorului economic.
– Cartografierea oportunităților pentru IÎPT. Inițierea parteneriatelor durabile și platformei de dialog, bazată pe scopuri și obiective comune, pentru asigurarea performanțelor în formarea profesională și dezvoltarea instituțională.
– Creșterea notorietății IIPT prin aplicarea instrumentelor de promovare și vizibilitate.

În cadrul atelierului vor fi diseminate, de către beneficiarii proiectului CREATIVO, bunele practici din procesul de implementare a activităților antreprenoriale, vor fi puse în atenție provocările și experiențele noi în procesul desfășurării activităților antreprenoriale dar și promovarea lor. Urmează a fi fortificat dialogul și promovarea parteneriatelor dintre sectorul privat și IÎPT în vederea realizării unei educații de calitate conformă cererii pieței de muncă. Urmează a fi inițiat și dialogul pentru dezvoltarea parteneriatelor educaționale cu instituțiile arondate în vederea creării unei platforme de parteneriat pe termen lung dintre CE și IÎPT. Vor fi identificate modalități eficiente pentru scalarea și lansarea noilor activități antreprenoriale în intuițiile de învățământ.

În cadrul unui panel comun de discuții, beneficiarii proiectului CREATIVO, vor prezenta și pune în discuții cele mai importante lecții învățate în perioada de implementare a proiectului, vor relata despre veniturile obținute și cum au fost reinvestite, vor prezenta provocările depășite și implicit consilieri pentru o bună dezvoltare a activităților antreprenoriale în IÎPT.

Atelierul este organizat în cadrul proiectului #CREATIVO. Proiectul CREATIVO este implementat prin contribuția financiară a Swiss Cooperation in Moldova, a Liechtenstein Development Service Moldova și a Centrului pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri – CEDA.