AO CEDA anunță concurs de selectare a unui expert sau a unei organizații

AO CEDA anunță concurs de selectare a unui expert sau a unei organizații

AO Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA), anunță concurs de selectare a unui expert sau a unei organizații pentru desfășurarea Studiului de Referință în cadrul proiectului „Soluții pentru Tineri”, proiect finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare și derulat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Proiectul “Soluții pentru Tineri (Solutions4YOUTH)” – își propune să contribuie la creșterea gradului de angajare a tinerilor absolvenți ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic prin dezvoltarea competențelor și abilităților profesionale astfel încât aceștia să poată accede la locuri de muncă decente în calitate de angajați sau antreprenori.

Serviciile vor fi executate în baza Termenilor de Referință care pot fi descărcați: Termeni de Referință, pentru Selectarea unui expert sau a unei organizații pentru efectuarea Studiului de Referință pentru proiectul „Soluții pentru Tineri”..

Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

– Date de contact (numele companiei ofertante, numărul de contact, adresa electronică);
– Scrisoarea de intenție, motivele pentru care considerați că sunteți cel mai bun candidat pentru a executa cu succes studiul solicitat (max. 2 pagini);
– Metodologia cercetării descrisă pe scurt (max. 3 pagini);
– CV companiei și/sau experților implicați ce vor evidenția experiența anterioară relevantă (max. 3 pagini pentru fiecare)
– Buget și Termen de Livrare: oferta financiară, inclusiv bugetul detaliat pentru fiecare sarcină și termenul limită pentru livrarea raportului final.

Toate documentele necesită a fi autentificate prin semnătură și/sau ștampilă. Datele cu caracter personal sunt destinate exclusiv utilizării interne a Centrului pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri, garantând confidențialitatea acestora.

Oferta urmează a fi datată și semnată de către ofertant și expediată prin e-mail la adresa [email protected] până pe 26 ianuarie 2023, inclusiv.

Ofertele care nu vor respecta condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerare.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 885 425 / 069 059 309 sau la adresa de e-mail: [email protected].