Situația la zi privind serviciile de ghidare în carieră oferite de instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar și postsecundar și instituțiile de pe piața muncii, analizate din perspectivă de gen

Situația la zi privind serviciile de ghidare în carieră oferite de instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar și postsecundar și instituțiile de pe piața muncii, analizate din perspectivă de gen

Schimbările sistemice care s-au produs în Republica Moldova, în ultimii ani, în domeniul educației pentru carieră sunt analizate din perspectivă de gen, la 28 aprilie 2022, în cadrul unui atelier de lucru cu tema ”Situația la zi privind serviciile de ghidare în carieră oferite de instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar și postsecundar și instituțiile de pe piața muncii, analizate din perspectivă de gen”.

La atelier participă reprezentanți ai ADA, MEC, ANOFM și a subdiviziunilor teritoriale de ocupare (STO), CEDA, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic, experți în educația pentru carieră etc.

Vor fi puse în discuție rezultatele unui studiu care analizează prestarea serviciilor de ghidare în carieră din perspectivă de gen, în educație și pe piața muncii, intervențiile realizate în cadrul proiectului REVOCC II și cele care se impun la moment, în noile condiții.

Una din concluzii este că discriminarea femeilor în raport cu bărbații este mai mare în toate sferele: pe piața muncii cu 22,8% și în activitatea antreprenorială cu 15,2%, în sfera educației cu 6,5%. Sursa principală de discriminare în bază de gen în sfera educației sunt colegii (63,2%), iar pe piața muncii – conducătorii/șefii (în viziunea a 80% din femei și 50% din bărbați).

Circa 1/3 din respondenți consideră, că apartenența la un anumit sex limitează alegerea profesiei, obținerea educației și dezvoltarea carierei.

Stereotipul privind existența profesiilor ”pentru femei” și ”pentru bărbați” este susținut de circa 50% din respondenți, dar e important că peste 82% din elevi din IÎPT susțin că le place profesia aleasă și ¾ din ei vor un loc de muncă care corespunde profesiei.

Una din recomandările importante este de a a spori gradul de informare a tinerilor despre profesii, nevoile pieței muncii, veniturile medii pentru diferite grupuri de profesii, oportunitățile de inițiere a unei afaceri și prognozele dezvoltării economiei la nivel național și local.

Proiectul REVOCC II a contribuit la reconceptualizarea și promovarea educației pentru carieră. În cadrul proiectului au fost realizate un șir de intervenții ce țin de educația și ghidarea în carieră, promovând egalitatea de gen și acces echitabil la servicii de ghidare în carieră, inclusiv prin:

🔹 elaborarea/adaptarea modulului ”Proiectarea carierei și dezvoltarea spiritului antreprenorial” în cadrul disciplinei ”Dezvoltare personală” pentru învățământul profesional tehnic
🔹 pregătirea formatorilor din IÎPT și instruirea cadrelor didactice și administrative
🔹 elaborarea sistemului de ghidare în carieră la nivel instituțional în IÎPT
🔹 elaborarea Ghidului ”O carieră de succes acasă”
🔹 capacitarea angajaților ANOFM și dotarea STO din toate raioanele RM cu Platforma electronică CCP care permite identificarea intereselor profesionale, ajută tinerii în deciziile de carieră, selectând din cele 1250 profiluri ocupaționale descrise ce profesii li se potrivesc, care acum poate fi accesată și de la distanță
🔹 STO Chișinău, în premieră pentru Republica Moldova, a fost dotată cu o platformă electronică CASPER – Sistem de evaluare a potențialului de muncă a persoanelor cu dizabilități care permite o evaluare complexă a persoanei cu dizabilități și o potrivire cu profilul unui loc de muncă.
🔹 reconceptualizarea și desfășurarea, în premieră, a Forumurilor profesiilor la nivel local etc.

În cadrul proiectului, împreună cu MEC și ANOFM, s-au făcut eforturi pentru ca ghidarea în carieră să fie recunoscută drept un element important al educației atât pentru fete cât și pentru băieți. Experiențele acumulate demonstrează faptul că e necesar de a continua conjugarea eforturilor pentru a crea oportunități de dezvoltare a carierei, indiferent de gen, vârstă, mediu social etc. aici, acasă, în Republica Moldova.

Evenimentul este realizat în cadrul proiectului ”Reconceptualizarea Orientării Profesionale și Consilierii în Carieră II – REVOCC II”, implementat de către Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA) în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) în perioada decembrie 2017 – mai 2022, finanțat de către Agenția pentru Dezvoltare din Austria (ADA) din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC).