Instruirea „Planificarea activităților generatoare de venit în Școlile Profesionale”