REVOCC II

  • ceda
  • decembrie 2, 2014

Centrul pentru Educație Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri – CEDA în colaborare cu
Ministerul Educaţiei şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) şi cu
sprijinul financiar din partea Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare (ADA) va implementa
proiectul Reconceptualizarea orientării profesionale şi consilierii în carieră (REVOCC II), în
perioada 1 decembrie 2017 – 30 noiembrie 2021.

Intervenția actuală este concepută în baza rezultatelor primului proiect REVOCC, analiza
problemelor privind situația actuală în domeniu, schimbările care au avut loc în sistemul
educațional și piața muncii și noile provocări întâmpinate. Proiectul a fost, de asemenea,
proiectat conform constatărilor și recomandărilor Raportului de evaluare externă (EE) emis în
iunie 2017. Principalele recomandări ale Raportului EE se referă la necesitatea de a adapta mai
bine conținutul modulului "Dezvoltare personală și planificare în carieră" la nevoile specifice ale
studenților instituțiilor ÎPT, pentru a oferi cadrelor didactice din învățământul general și
instituțiilor ÎPT formarea necesară pentru predarea modulelor respective.

În ceea ce privește centrele de ghidare în carieră (CGC) create, recomandările EE au fost
consolidarea CGC existente, consolidarea resurselor umane ale acestora și crearea celor noi
folosind bunele practici generate.

În cadrul primei componente a proiectului, echipa proiectului intenționează să actualizeze
modulul "Dezvoltarea personală și proiectarea carierei" pentru instituțiile ÎPT și să faciliteze
formarea profesională a cadrelor didactice, urmând recomandările EE din cadrul proiectului
REVOCC I. În plus, CEDA va completa programul de formare cu componente separate –
"Înțelegerea dizabilităților", care vizează promovarea accesului tinerilor cu dizabilități la
instituțiile ÎPT și pe piața forței de muncă, precum și cu "Integrarea perspectivei de gen" care
vizează promovarea egalității de șanse pentru bărbați și femei. O atenție deosebită va fi
acordată Centrelor de Excelență create recent, care, conform Regulamentelor cadru adoptate
de MECR în decembrie 2015, ar trebui să preia responsabilitățile de formare profesională a
cadrelor didactice.

A doua componentă a proiectului vizează formarea continuă a profesorilor de școală generală
(de la gimnazii și licee). În dezvoltarea, pilotarea și implementarea ofertei de formare continuă,
echipa proiectului intenționează să coopereze cu principalul furnizor de servicii în acest
domeniu – Institutul de Științe ale Educației (IȘE) și, în cele din urmă, cu Universitatea de Stat
din Moldova și Institutul pentru formare continuă.

Cea de-a treia componentă a proiectului vizează punerea în aplicare a serviciilor de ghidare în
carieră la nivel teritorial / raional. Acțiunile planificate vor fi direcționate spre dezvoltarea
capacității organizaționale / umane a celor trei CGC deja create, crearea a 4 noi centre în alte
raioane și crearea în regiunile pilot a platformelor de ghidare în carieră raionale pentru părțile
interesate ca rețele informale trans-organizaționale compuse din autoritățile publice locale
(APL), departamentele raionale pentru educație, tineret și sport (DETS), instituții ÎPT, agenții
teritoriale de ocupare a forței de muncă (AOFM), ONG-uri locale, angajatori etc.

În implementarea celui de-al doilea proiect REVOCC, CEDA își va uni eforturile și va coopera
cu ANOFM și AOFM, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM),
Departamentul ÎPT al MECC, instituțiile ÎPT, APL, ONG-uri și angajatori.

Proiectul va integra egalitatea de șanse între femei și bărbați, problemele de mediu și
incluziunea socială / promovarea protecției sociale ca principale aspecte transversale în toate
componentele proiectului.

Obiectivele proiectului:

1. Elevii instituțiilor ÎPT au acces incluziv și egal din perspectiva de gen la serviciile relevante de
GC care sprijină abilitarea lor economică și integrarea pe piața muncii
2. Formarea continuă și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în domeniul GC
3. Mecanismul coerent de ghidare în carieră stabilit la nivel regional / teritorial

User Login