Selectarea experților pentru elaborarea și implementarea Modulului ”Managementul carierei” în cadrul programelor de formare pentru cadrele didactice

Selectarea experților pentru elaborarea și implementarea Modulului ”Managementul carierei” în cadrul programelor de formare pentru cadrele didactice

TERMENI DE REFERINȚĂ
privind selectarea experților pentru elaborarea și implementarea Modulului ”Managementul carierei” în cadrul programelor de formare pentru cadrele didactice

A. CONTEXT

Proiectul REVOCC II are drept obiectiv principal dezvoltarea în continuare a serviciilor de ghidare și consiliere în carieră și a fost elaborat în colaborare cu principalii parteneri naționali ai proiectului Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA).

Rezultatul de bază al proiectului ține de dezvoltarea serviciilor de ghidare în carieră disponibile tinerilor, în școli și în afara școlii, pentru integrarea lor socială și economică.

Rezultate scontate:

Rezultat 1. Acces egal și echitabil la servicii relevante de ghidare în carieră pentru elevii din instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar, care sprijină abilitarea lor economică și integrarea pe piața forței de muncă.

Rezultat 2. Programe de formare continue și dezvoltare profesională a cadrelor didactice în domeniul ghidării în carieră disponibile.

Rezultat 3. Mecanism coerent de ghidare în carieră stabilit la nivel regional/teritorial.

Pentru a crea o oportunitate durabilă de instruire a cadrelor didactice capabile să îmbunătățească în final educația pentru carieră a elevilor din întreaga țară, echipa proiectului va coopera cu prestatorii de servicii de formare continuă – principalele instituții naționale care oferă formare continuă cadrelor didactice, pentru a integra în ofertă de formare aspectele ce țin de proiectarea și dezvoltarea carierei.

Această componentă a proiectului a început cu o evaluare a modului ”Dezvoltarea personală și de proiectarea carierei” implementat de Instituțiile de Învățământ General și Profesional Tehnic în perioada 2016-2018. Pe baza nevoilor de formare, identificate în rezultatul acestui studiu, proiectul va dezvolta Modulul ”Managementul carierei”, suportul de curs necesar pentru formarea cadrelor didactice și va instrui o echipă de formatori, reprezentanți ai prestatorilor de servicii. Colaborarea strânsă cu prestatorii de servicii de formare continua în dezvoltarea ofertei de instruire și pilotarea noii oferte va genera responsabilizarea prestatorilor și va asigura sustenabilitatea produsului.

Modulul „Managementul carierei” e menit să sprijine prestatorii de servicii implicați în pilotarea modulului respective, în elaborarea ofertei de formare continua, și în perspectivă a celei de formare inițială, care să acopere lacunele existente în domeniul proiectarea și dezvoltarea carierei.
Această activitate se va baza pe modulul ”Dezvoltarea personală și proiectarea carierei”, elaborat și implementat în cadrul proiectului REVOCC I, precum și pe suportul de curs la ”Managementul carierei”. Modulul ”Managementul carierei” va fi completat și cu aspecte ce țin de înțelegerea dizabilității, egalitatea de gen și problemele de mediu.

B. OBIECTIV

• Crearea oportunităților sustenabile de perfecționare a cadrelor didactice care, în final, vor asigura o calitate sporita a dezvoltării personale si profesionale, precum și a ghidării în cariera a elevilor din Învățământul General și Profesional Tehnic.

C. ACTIVITĂȚI

• Analiza concluziilor și recomandărilor studiilor privind ghidarea în carieră a elevilor din învățământul general secundar și profesional tehnic.
• Analiza programelor de formare elaborate în rezultatul studiului realizat în instituțiile de învățământ profesional tehnic.
• Elaborarea Modulului la ”Managementul carierei”
• Elaborarea suportului de curs la Modulul ”Managementul carierei”
• Formarea formatorilor, reprezentanți ai prestatorilor de servicii de formare continua
• Suport în pilotarea modulului de către prestatorii de servicii și aprobarea/includerea modulului ”Managementul carierei” în oferta de formare continua

D. REZULTATE

• Modulul de formare continua la ”Managementul carierei”, destinat cadrelor didactice și administrative
• Suportul de curs la modulul ”Managementul carierei”
• Pregătirea formatorilor, reprezentanți ai instituțiilor prestatoare de servicii de formare continua
• Aprobarea și includerea modulului ”Managementul carierei” în oferta de formare continua a prestatorilor

E. ASPECTE DE MANAGEMENT

• Managerul proiectului va monitoriza procesul de elaborare a modulului, suportului de curs și pilotarea lui de către diferiți prestatori de servicii

F. TERMENI ȘI CONDIȚII

• Taxe: Expertul este responsabil pentru achitarea taxelor conform legislației în vigoare
• Codul de conduită: Activitatea echipei de proiect se bazează pe valori și principii recunoscute și este esențial ca în procesul de cercetare să se respecte drepturile copiilor și principiile metodologice centrate pe copil.
Cu experții selectați va fi semnat un contract în care se vor detalia termenii și condițiile suplimentare privind realizarea sarcinii și rezultatele scontate.

J. CERINȚE PRIVIND APLICAREA

Aplicațiile potențialilor experți trebuie să includă:
• CV-ul
• Motivarea interesului pentru una sau mai multe activități propuse
• Propunerea financiară care include costul unei zile de consultanță pentru serviciile prestate.
• Aplicațiile vor fi expediate la adresa de email: oficiu@ceda.md
• Telefon de contact 0(22) 885 425/ 0(79) 002 848
• Termenul de aplicare este 05 februarie 2019

H. CERINȚE PRIVIND CALIFICAREA

Experții vor fi selectați în baza experienței în domeniul solicitat. Cerințele minime de calificare sunt următoarele:

• Experiența în realizarea unor sarcini similare: elaborare de Curriculum, suport de curs și activitate de formator/formatoare
• Experiența în domeniul formare continuă a cadrelor didactice și/sau administrative va fi considerat un avantaj.

I. DURATA SARCINII

Se așteaptă că sarcina să fie realizată în perioada ianuarie 2019 – ianuarie 2020, inclusiv pilotarea Modulului ”Managementul carierei”. Etapele principale:

• Elaborarea modulului la ”Managementul carierei”
• Elaborarea suportului de curs la modulul ”Managementul carierei”
• Formarea formatorilor, reprezentanți ai instituțiilor prestatoare de servicii de formare continua pentru cadrele didactice
• Includerea modulului ”Managementul carierei” în oferta de formare continua și pilotarea lui de către prestatorii de servicii