Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri a organizat evenimentul de lansare a proiectului “Soluții pentru Tineri” (SOLUTIONS4YOUTH)

Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri a organizat evenimentul de lansare a proiectului “Soluții pentru Tineri” (SOLUTIONS4YOUTH)

Proiectul este implementat cu suportul Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA) din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare și derulat în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Ministerul Educației și Cercetării.

Scopul evenimentului a fost de a prezenta relevanța, obiectivele și principalele activitățile ce urmează a fi desfășurate în cadrul proiectului, dar și partenerii de implementare.

Obiectivul general al proiectului „Soluții pentru Tineri” specifică următoarele – Tinerii dobândesc competențe tehnice și profesionale relevante pentru locuri de muncă decente în calitate de angajați sau antreprenori.

Prin acțiunile proiectului se urmărește creșterea gradului de angajare a tinerilor printr-o serie de activități de ghidare în carieră, programe de instruire, coaching și mentorat, școli de vară și acțiuni de susținere a inițiativei antreprenoriale.

Totodată, proiectul vizează creșterea flexibilității programelor de educație și formare profesională astfel încât tinerii să fie încurajați să-și crească competențele și/sau calificările. În consecință va spori gradul de incluziune prin integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor NEET, a celor dezavantajați și totodată se va reduce numărul tinerilor aflați în zona de risc de excluziune socială, de femei și tineri aflați în situații vulnerabile, precum și numărul de șomeri, inclusiv în zonele rurale.

La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai finanțatorilor proiectului în persoana domnului Gunther Zimmer, șef birou al Agenției Austriece pentru Dezvoltare în Moldova. De asemenea, Ministerul Educației și Cercetării a fost reprezentat de domnului Silviu Gîncu, șef Direcție Politici în domeniul Învățământului Profesional Tehnic și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă cu prezența doamnei director, Raisa Dogaru.

La deschiderea evenimentului cu un cuvânt de salut și un discurs în fața asistenței a venit domnul Gunther Zimmer, șef birou ADA. Domnia sa a menționat faptul că proiectul își propune să sprijine tinerii din Republica Moldova în deciziile lor de carieră și să crească competențele profesionale ale tinerilor din sectorul de învățământ profesional tehnic. Toți actorii și partenerii din domeniul învățământului au fost îndemnați să își consolideze eforturile și șă acționeze împreună, ca o voce puternică care va transmite importanța educației de calitate, racordată la necesitățile pieței muncii.

De asemenea, agenda zilei a prevăzut și intervenții ale reprezentanților instituțiilor de învățământ profesional tehnic. Aceștia au menționat necesitatea unui dialog cât mai apropiat între autorități, instituțiile profesional tehnice și mediul de afaceri și totodată și-au exprimat speranța că practicile reușite ce vor fi implementate în cadrul proiectului vor servi drept exemplu și pentru alte instituții de învățământ profesional-tehnic.

Un alt aspect important în cadrul proiectului îl constituie îmbunătățirea serviciilor de ghidare în carieră la nivel local. Implicarea APL-urilor și ONG-urilor locale în procesul de orientare profesională a tinerilor prin crearea unei platforme de dialog cu toate părțile interesate pentru a ajuta tinerii să se integreze mai ușor în societate și pe piața muncii.
În același timp, proiectul urmărește perspectiva promovării egalității de gen în instituțiile de învățământ profesional-tehnic și combaterea normelor culturale discriminatorii.

La finalul evenimentului un Memorandum de Înțelegere tripartit a fost semnat între Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă şi Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri.

Durata proiectului: 1 Mai 2023 – 30 Aprilie 2027

Valoarea totală a proiectului: 1 068 250 EUR dintre care:

– 961 600 EUR (Contribuție – Agenția Austriacă pentru Dezvoltare)
– 29 900 EUR (Contribuție – Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri)
– 76 750 EUR (Contribuție – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă)

Le mulțumim tuturor celor ce au fost prezenți la eveniment și suntem încrezători că eforturile noastre comune vor aduce rezultate excelente în implementarea acestui proiect.