CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ ŞI ASISTENŢĂ ÎN AFACERI

(CEDA) este o organizaţie non-governmentală înregistrată la Ministerul de Justiţie al Republicii Moldova ca Asociaţie Obştească. CEDA este o organizaţie bazată pe membri. Scopurile Asociaţiei sunt: formarea şi valorificarea competențelor profesionale, a inițiativei individuale și a spiritului antreprenorial; de asemenea, promovarea antreprenoriatul și spiritul antreprenorial prin educație, inițierea și dezvoltarea afacerilor.

Obiectivele CEDA:
- De a contribui la dezvoltarea sistemului naţional de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale şi antreprenoriale, promovarea educaţiei antreprenoriale prin învăţămîntul formal şi non–formal, susţinerea iniţierii şi dezvoltare a afacerilor;
- Acordarea de sprijin şi asistenţă diversă antreprenorilor la lansarea, creşterea şi accelerarea afacerilor micro, mici şi mijlocii;
- Promovarea imaginii pozitive a antreprenoriatului şi spiritului antreprenorial în societate, facilitarea dialogului între mediul de afaceri şi autorităţile publice.

User Login