CEDA anunță concurs de selectare a unei companii IT

CEDA anunță concurs de selectare a unei companii IT

Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri, anunță concurs de selectare a unei companii IT pentru dezvoltarea și implementarea Platformei „Voucher pentru formarea profesională a șomerilor”, din cadrul proiectului „Soluții pentru Tineri”, proiect implementat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) cu fonduri din Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare.

Proiectul “Soluții pentru Tineri (Solutions4YOUTH)” – își propune dezvoltarea și implementarea Platformei „Voucher pentru formarea profesională a șomerilor”, concepută pentru a digitaliza procesul de formare profesională oferită șomerilor.

Serviciile vor fi executate în baza Termenilor de Referință care pot fi descărcați aici Platforma Voucher pentru formarea profesională

Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

– Date de contact (numele companiei ofertante, numărul de contact, adresa electronică);

– Experiența în Dezvoltarea de Software: descrierea experienței anterioare în dezvoltarea și implementarea de platforme software, de preferat în domeniul educațional sau al formării profesionale.

– Capacitatea Tehnică: Cerințe specifice privind capacitatea tehnică, cum ar fi numărul de dezvoltatori calificați, experiența în limbaje de programare specifice.

– Portofoliu de Proiecte: prezentarea succintă a portofoliului de proiecte anterioare care demonstrează capacitatea de a livra soluții software complexe.

– Abordarea Proiectului: descrierea modului în care compania intenționează să abordeze dezvoltarea platformei, inclusiv metodologiile de proiectare și dezvoltare software utilizate.

– Conformitatea cu Standardele de Securitate și Confidențialitate: cerințe stricte privind conformitatea cu standardele de securitate și protecția datelor, în special în ceea ce privește informațiile personale ale șomerilor.

– Capacitatea de Scalare și Sustenabilitate: detalii privind modul în care platforma poate fi scalată și susținută pe termen lung, inclusiv planuri de întreținere și actualizare.

– Buget și Timp de Livrare: Oferta financiară, inclusiv bugetul detaliat pentru fiecare sarcină și termenul limită pentru livrarea proiectului.

– Descrierea pe scurt a motivelor, pentru care considerați că sunteți cel mai bun candidat pentru a îndeplini cu succes serviciul solicitat (max 2 pagini); – aceasta cred ca putem exclude, punctele de mai sus ne vor oferi detalii suficiente pentru a intelege daca sunt compatibili proiectului respectiv (ramane la decizia dvs).

– CV-urile experților implicați max 3 pagini fiecare, evidențiind experiența relevantă anterioară.

Toate documentele necesită a fi autentificate prin semnătură și/sau ștampilă. Datele cu caracter personal sunt destinate utilizării interne a Centrului pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri, garantând confidențialitatea acestora.

Oferta urmează a fi datată și semnată de către ofertant și expediată prin e-mail la adresa [email protected] până pe 15 ianuarie 2023, inclusiv.

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerare.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 885 425 / 069 059 309 sau la adresa de e-mail: [email protected].