CEDA anunță selectarea unei companii de audit

CEDA anunță selectarea unei companii de audit

Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA) anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de audit al proiectului „Reconceptualizarea Orientării Profesionale și Consilierii în Carieră, faza a II-a” (REVOCC II) pentru perioada 1 decembrie 2017 – 30 noiembrie 2018.

Compania selectată va presta serviciile solicitate conform Termenilor de Referință anexate la prezentul Anunț și în baza contractului de prestare servicii pentru perioada solicitată.

Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

1. Date de contact ale companiei (denumirea ofertantului, numărul de contact, adresa electronică);
2. Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu și argumentarea oportunității selectării acesteia;
3. CV persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea Organizației;
4. Licența pentru activitatea de audit (copia);
5. Oferta financiară, cu indicarea prețului serviciilor de audit în EUR pentru fiecare an separat și perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenilor indicați mai sus.

Criteriile de selectare. Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:

1. Experiență în domeniu – companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;
2. Calificarea echipei care va efectua auditul (minim 3 ani de experiență pentru audit manager și minim 2 ani pentru ceilalți membri ai echipei);
3. Prețul total al serviciilor pentru auditul efectuat și perioada propusă pentru efectuarea auditului;
4. Imaginea și reputația companiei. Apartenența companiei la o rețea internațională va constitui un avantaj.

Oferta urmează a fi datată și semnată de către ofertant și expediată prin e-mail la adresa oficiu@ceda.md până pe 11 decembrie 2018, ora 17.00.
Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.
Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 885 425.

Toți ofertanții, care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

Anexa Termeni și Referințe