Program de formare privind implementarea Curriculum-ului la disciplina ”Dezvoltare personală”

Program de formare privind implementarea Curriculum-ului la disciplina ”Dezvoltare personală”

În perioada 15-17 octombrie, 2018 Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA) anunță desfășurarea programului de formare pentru formatori privind implementarea Curriculum-ului la disciplina ”Dezvoltare personală” în cadrul orelor de dirigenție.

Obiectivele formării sunt:

– dezvoltarea competențelor de transpunere a prevederilor curriculare ale disciplinei ”Dezvoltare personală” în diferite contexte educaționale.

– organizarea activităților de formare pentru cadrele didactice/diriginți la disciplina ”Dezvoltare personală”.

Evenimentul este organizat de Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA) în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în cadrul proiectului „Reconceptualizarea Orientării Profesionale și Consilierii în Carieră, faza a II-a” (REVOCC II), finanțat de către Agenția de Dezvoltare a Austriei (ADA).