Capacitarea continuă a instituțiilor partenere-prioritate în cadrul Proiectului CREATIVO

Capacitarea continuă a instituțiilor partenere-prioritate în cadrul Proiectului CREATIVO

Pe final de săptămână, împărtășim rezultatele frumoase a unui curs de formare continuă – „Pedagogie video – aplicabilitatea instrumentelor digitale în crearea materialelor didactice vizuale”, oferit în parteneriat cu Centrul de Formare Continuă din cadrul Universității Tehnice din Moldova, în perioada 27 februarie – 17 martie 2023 .

15 participanți, 7 bărbați și 8 femei- cadrele didactice a 8 instituții de învățământ profesional tehnic (IÎPT) au fost pregătite pentru a fi capabile să creeze resurse didactice audio-vizuale, în vederea facilitării procesului de învățare-predare-evaluare.

A fost abordat un spectru larg de tematici, cum ar fi: respectarea principiilor de design în elaborarea materialelor vizuale, aplicarea tehnicilor și instrumentelor media pentru elaborarea materialelor didactice vizuale, stabilirea corelației dintre finalitățile învățării și criteriile de evaluare a materialului didactic vizual, selectarea formelor de prezentare video adecvate demersului educațional, conceperea unui scenariu pentru realizarea unui video educațional, utilizarea instrumentelor de redactare, editarea și prezentarea a materialului didactic vizual și identificarea căilor de integrare a materialelor video în activitatea didactică.

Participanții și participantele au trebuit să identifice teme, să elaboreze scenarii, să aplice instrumente media și să creeze material didactic vizual:

Alexandru Șaban, Colegiul Agroindustrial din Rîșcani:

“Întotdeauna fugeam de interviuri si apariții video, dar prin acest curs am lucrat asupra produsului meu și mi-am perfecționat abilitățile în domeniul înregistrării, am pus accent pe voce, gesturi și informație livrată. A trebuit să filmez mai mult de 6 ori pentru a ajunge la un rezultat azi.”

Svetlana Pavlov, Centru de Excelență în Transporturi:

“Cunoștințe, abilități și competențe dobândite în aceste 2 săptămâni devin a fi valoroase și vor fi valorificate în activitatea profesională prin elaborarea anumitor conținuturi didactice și prin elaborarea acelor materiale pentru un curs anume, curs de operator de exemplu, să fie mai ușor livrabil către diferite categorii de persoane și totodată, aceasta va facilita perceperea, înțelegerea acestor conținuturi plus noi vom deveni ca și instituție mai competitivi pe piață dacă vom ști să ne și promovăm”.

Ala Hadji, Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi:

“Niciodată nu am mai lucrat cu editări video, cu dublaje sonore, nu am făcut asta și îmi pare foarte interesant și provocator. Am avut șapte încercări dintre care am realizat 2 produse audio”.

Activitatea dată este desfășurată în cadrul proiectului ”Creăm valoare pentru alții: instituțiile ÎPT dezvoltă competențe profesionale relevante ”(CREATIVO), implementat de Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA), cu suportul financiar al Fundația LED Moldova (LED) și Swiss Cooperation in Moldova (SDC).