CEDA anunţă câştigătorii programului de granturi din 3 noiembrie 2017

  • November 3, 2017 11:00am - 01:00pm
  • Mihai Eminescu Street

Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA) în cadrul proiectului Activitatea de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului şi Angajării în Câmpul Muncii (MEEETA IV)  a organizat  la data de  3 noiembrie  2017  Şedinţa Comitetului de Granturi nr. 02.

Membrii comitetului  au revizuit 6 aplicaţii la programul de granturi ale tinerilor – absolvenţi ai Instituţiilor de Învăţământ Profesional Tehnic Secundar şi Postsecundar, care au absolvit cursul „Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale pentru iniţierea afacerii proprii” şi intenţionează să facă primii paşi în afaceri.

Ideile de afaceri examinate au fost:

  1. Drobot Irina, absolventă a Centrului de Excelenţă în Idustria Uşoară, domeniul de afacere croirea hainelor la comandă.
  2.  Croitor Dimitri, absolvent al Şcolii Profesionale din Comrat, domeniul de afacere -Apicultura
  3. Mihasiuta Iosif, absolvet al Şcolii Profesionale din Bubuieci, domeniul de afacere -Apicultura
  4. Maican Ion, absolvent al Colegiului de Medicină Veterinară şi Economie Agrară din Bratuşeni, domeniul de afacere-Apicultura
  5. Ceban Alexandru, absolvent al Colegiul Naţional pe lângă ASEM, domeniul de afacere- servicii de marketing digital.

În urma analizei rezultatelor monitorizării şi a criteriilor de evaluare, au fost aprobate 4 granturi în sumă totală de aproximativ de 114116,00 MDL. Granturile sunt oferite în cadrul proiectului MEEETA IV, susţinut de Fundaţia Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein (LED).

CEDA felicită câştigătorii!: Drobot Irina, Croitor Dmitri, Mihasiuta Iosif şi Maican Ion.

 

User Login