Lansarea proiectului: „Reconceptualizarea Orientării Profesionale și Consilierii în Carieră, faza a II-a” (REVOCC II)

Lansarea proiectului: „Reconceptualizarea Orientării Profesionale și Consilierii în Carieră, faza a II-a” (REVOCC II)

Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA), cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare, lansează proiectul “Reconceptualizarea Orientării Profesionale și Consilierii în Carieră, faza a II-a” (REVOCC II) la data de 26 ianuarie 2018, în incinta FORA Event Room (str. Pușkin 12, Chișinău), începând cu ora 11.00.

 

Bugetul proiectului este estimat la circa 900 000 Euro și va fi implementat până la 30 noiembrie 2021. REVOCC II reprezintă o continuitate a proiectului REVOCC I, care a fost implementat în perioada 1 Decembrie 2014 – 30 Noiembrie 2017.

 

În cadrul proiectului REVOCC I a fost elaborat un modul ”Dezvoltarea personală și proiectarea carierei” care, după aprobarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, se predă în cadrul disciplinelor Educație Civică și Dirigenție în toate Instituțiile de Învățământ (în clasele V-XII), în Școli Profesionale, Colegii și Centre de Excelență.

 

Pentru a asigura corelarea sistemului educațional cu cerințele pieței muncii au fost create 4 Centre de Ghidare în Carieră în incinta structurilor teritoriale ANOFM din Cahul și Soroca și 2 la Chișinău, unde tinerii au acces la servicii de ghidare în carieră în afara programului de studiu. Centrele au fost dotate cu echipament, mobilier și o platformă electronică care permite identificarea abilităților persoanei și, în baza lor, a profesiilor ce se potrivesc cel mai bine din circa 1 200 ocupații descrise. La toate centrele a fost creat acces pentru persoanele cu dizabilități, dar Centrul din Chișinău (AOFM Botanica), a fost dotat și cu unica platformă din țară, cu ajutorul căreia poate fi evaluat potențialul de muncă a persoanelor cu dizabilități, evaluarea dexterităților manuale și potrivirea cu profilul unui loc de muncă.

 

De serviciile Centrelor de Ghidare în Carieră au beneficiat deja peste 10 000 tineri și tinere.

 

Rezultatele au fost reflectate în presă, în ultimul an și în cadrul emisiunii săptămânale ”Educație pentru Carieră”.

 

Noul proiect, REVOCC II, va continua aceste intervenții. El se axează pe serviciile de ghidare în carieră și a fost elaborat în cooperare cu partenerii naționali principali – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

 

Proiectul își propune să sprijine tinerii din Republica Moldova în deciziile de carieră, pentru ca ele să se bazeze pe necesitățile pieței muncii și ca rezultat să crească rata angajării și a productivității muncii în economia națională.

 

Proiectul REVOCC II se va axa pe 3 obiective de bază:

 

1. Asigurarea accesului la servicii de ghidare în carieră inclusive și egale din perspectiva de gen care sprijină abilitarea economică și integrarea pe piața muncii a elevilor din Instituțiile de Învățământ Profesional Tehnic secundar.

2. Formarea continuă și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în domeniul Ghidare în Carieră.

3. Dezvoltarea unui mecanism coerent de Ghidare în Carieră la nivel regional / teritorial.

 

Evenimentul de lansare a proiectului REVOCC II întrunește reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Camerei Naționale de Comerț, ANOFM și structurilor lor teritoriale, Centrelor de Ghidare în Carieră, directori şi cadre didactice din Instituțiile de Învățământ Secundar General și Profesional Tehnic Secundar, prestatori de servicii de formare continuă, reprezentanți ai ONG-urilor, donatori, experți, reprezentanți mass-media etc.

 

Reieșind din obiectivele menționate mai sus, echipa proiectului va revizui și adapta modulul „Dezvoltare personală și proiectarea carierei” pentru Școlile Profesionale , oferind instruire profesorilor care vor preda acest modul.

 

Pe lângă aceasta, CEDA va suplimenta programul de instruire cu componente ce țin de:

 

– ”Dezvoltarea personală și proiectarea carierei”, pentru a asigura calitatea predării acestui modul.

– „Înțelegerea dizabilității”, pentru a promova accesul persoanelor cu dizabilități la sistemul de Învățământ Profesional Tehnic Secundar și piața muncii;

– „Aspecte privind educația de gen”, pentru a promova oportunități egale pentru bărbați și femei și a diminua stereotipurile de gen în alegerea profesiei și dezvoltarea carierei.

 

De instruiri similare vor beneficia și profesorii din Învățământul Secundar General. Instruirile vor fi realizate în parteneriat cu prestatorii de servicii în domeniu.

 

Alt aspect al proiectului se axează pe îmbunătățirea serviciilor de ghidare în carieră la nivel local. Activitățile vor fi direcționare spre dezvoltarea capacităților organizaționale și a resurselor umane din cadrul Centrelor de Ghidare în Carieră existente, dar și a celor 4 Centre noi care vor fi deschise, precum și mobilizarea resurselor la nivel local pentru a crea un mecanism de Ghidare în Carieră, inclusiv integrarea acestui domeniu în strategiile locale de dezvoltare.

 

Pentru tineri vor fi organizate intership-uri, activități de masterclass, vizite la întreprinderi, forumuri a profesiilor, mese rotunde, Școli de Vară etc, pentru a-i sprijini în deciziile de carieră. Persoanele în căutarea unui loc de muncă vor beneficia de instruire profesională și suport în angajare.

 

Pentru femei vor fi organizate instruiri privind inițierea unei afaceri și, în baza unui concurs, o parte din ele vor primi granturi mici pentru inițierea afacerii, servicii de consiliere și mentoring.

 

Numărul beneficiarilor direcți ai proiectului se estimează la circa 3 000 persoane, iar indirecți aproximativ la 358,000 persoane.

 

Agenda evenimentului se anexează: Agenda. Lansare REVOCC (RO)

 

Pentru mai multe detalii contactați:

 

PhD. Lia Sclifos, Manager al proiectului REVOCC, CEDA

Str. Eminescu 35, oficiu 8, Chisinau MD-2012 

Tel: +373 (22) 885 425

Tel/fax: +373 (22) 885 426

Gsm: + 373 69 565 717