EXTINDEREA TERMENULUI DE APLICARE pentru poziția vacantă: Coordonator/coordonatoare a programelor de instruire.

EXTINDEREA TERMENULUI DE APLICARE pentru poziția vacantă: Coordonator/coordonatoare a programelor de instruire.

Tipul contractului: Contract de muncă pe perioadă determinată
Data limită de depunere a dosarului: 30 octombrie, 2020

A. CONTEXT

CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ ŞI ASISTENŢĂ ÎN AFACERI (CEDA) este o asociație obștească, care promovează formarea si valorificarea competentelor profesionale si a spiritului antreprenorial prin implementarea programelor privind educația antreprenorială, ghidarea/proiectarea carierei și formarea cadrelor didactice în aceste domenii. În același context, CEDA promovează bunele practici, istoriile de succes și imaginile pozitive ale antreprenorilor, contribuind în acest mod la afirmarea și dezvoltarea culturii antreprenoriale în societate. Principalii beneficiari ai CEDA sunt tinerii din Republica Moldova, în primul rând absolvenții școlilor profesionale, elevii din instituțiile de învățământ secundar general, cadrele didactice din aceste instituții, angajații Agențiilor pentru Ocuparea Forței de Muncă etc.

B. DESCRIEREA POZIŢIEI

CEDA anunță concursul de angajare a unui Coordonator/coordonatoare a programelor de instruire. El/ea participă la recrutarea, implicarea în activitate, monitorizarea și evaluarea formatorilor contractați, este responsabil/ă de implementarea activităților de formare și monitorizarea activităților implementate în cadrul CEDA.

D. RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE

• Facilitează organizarea activităților ce țin de instruire (inclusiv on-line). Colectează rapoartele elaborate de către formatori și în baza acestora prezintă informația pentru rapoartele narative semestriale și anuale
• Asistă managerul de proiect în elaborarea planurilor de acțiune comune (MECR, ANOFM etc.)
• Elaborează graficul instruirilor și monitorizează realizarea lor
• Editează materialele elaborate în cadrul proiectului și asigură plasarea lor on-line
• Se implică în elaborarea rapoartelor narative semestriale și anuale pentru donatori
• Supraveghează, editează plasarea de știri/articole legate de activitățile proiectelor pe site-ul web și social media
• Asigură colaborarea cu organizațiile partenere, în mod special la componenta instruiri
• Elaborează și urmărește implementarea Planului anual de Monitorizare și Evaluare a programelor
• Introduce sarcinile echipei în sistemul de Task Management al organizației
• Lucrează la elaborarea propunerilor de proiecte noi
• Traduce și pregătește anumite documente, la necesitate
• Realizează funcția de interpret/traducător, dacă este necesar (engleză/română/rusă)
• Alte sarcini care pot apare pe parcurs.

Activitatea se bazează pe aceste responsabilități dar nu se limitează la ele!

E. CERINȚE PRIVIND CALIFICAREA

Cerințele minime de calificare:
• Studii superioare în domeniul educație și/sau economie, management
• Experiență de formator și/sau minimum 3 ani de experiență în organizarea activităților de formare
• Experiență de lucru în implementarea proiectelor
• O bună cunoaștere a limbilor română, engleză, rusă (vorbire fluentă și scriere)

Dosarul de aplicare se va expedia la adresa [email protected] până la data de 30.10.2020, ora 17.00 cu titlu: Angajare Coordonator Programe Instruiri.

Dosarul va conține:
• Scrisoare de intenție (maximum o pagină)
• CV-ul actualizat

Doar persoanele pre-selectate vor fi contactate și invitate la interviu. Vă mulțumim anticipat!

Tags: