Anunț de angajare contabil

Anunț de angajare contabil

A. CONTEXT

CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ ŞI ASISTENŢĂ ÎN AFACERI (CEDA) este o asociație obștească, care promovează formarea si valorificarea competentelor profesionale si a spiritului antreprenorial prin implementarea programelor privind educația antreprenorială, ghidarea/proiectarea carierei și formarea cadrelor didactice în aceste domenii. În același context, CEDA promovează bunele practici, istoriile de succes și imaginile pozitive ale antreprenorilor, contribuind în acest mod la afirmarea și dezvoltarea culturii antreprenoriale în societate. Principalii beneficiari ai CEDA sunt tinerii din Republica Moldova, în primul rând absolvenții școlilor profesionale, elevii din instituțiile de învățământ secundar general, cadrele didactice din aceste instituții, angajații Agențiilor pentru Ocuparea Forței de Muncă etc.

B. DESCRIEREA POZIŢIEI

CEDA anunță concursul de angajare a unui contabil. El/ea își asumă responsabilitatea pentru toate funcțiile financiare și contabile în corespundere cu Standardele Naționale de Contabilitate, legislația fiscală și legislația muncii.

D. RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE

• Recepționarea, controlul, prelucrarea și evidența documentelor primare;
• Sistematizarea informației și introducerea datelor în sistemul 1C;
• Administrarea și evidența conturilor creditorilor și debitorilor;
• Gestionarea și controlul fluxului de documente contabile;
• Întocmirea, prezentarea și păstrarea rapoartelor financiare în conformitate cu legislația in vigoare;
• Întocmirea, prezentarea și păstrarea rapoartelor financiare per proiect în conformitate cu cerințele donatorilor;
• Efectuarea calculelor şi transferurilor legate de impozite şi taxe, salarii, precum şi alte achitări;
• Oferirea de informații contabile veridice conducătorului, angajaților, auditorilor, precum și altor utilizatori ai datelor contabile

Activitatea se bazează pe aceste responsabilități dar nu se limitează la ele!

E. CERINȚE PRIVIND CALIFICAREA

Cerințele minime de calificare:
• Studii superioare în contabilitate/finanțe;
• Experiența de muncă în domeniul contabilității de cel puțin 3 ani;
• Experiența de muncă în domeniul financiar al ONG-urilor de cel puțin 3 ani;
• Experiența de lucru cu donatori străini va constitui un avantaj;
• Experiența de lucru cu softul contabil 1C;
• Cunoașterea Standardelor Naționale de Contabilitate, legislației fiscale și a legislației muncii;
• Capacitatea de a vorbi și a scrie fluent în limba română/rusă și un nivel bun de înțelegere și exprimare în limba engleză;
• Cunoștințe bune de operare PC, 1С;
• Atitudine activă, punctualitate și responsabilitate

Dosarul de aplicare se va expedia la adresa oficiu@ceda.md până la data de 22.02.2021, ora 17.00 cu titlu: Angajare Contabil.

Dosarul va conține:
• Scrisoare de intenție (maximum o pagină)
• CV-ul actualizat

Doar persoanele pre-selectate vor fi contactate și invitate la interviu. Vă mulțumim anticipat!