Agenda: Instruirea profesorilor de „Bazele Antreprenoriatului” din Școlile Profesionale, Modulul I “Antreprenoriatul – o opțiune de carieră profesională”

Agenda: Instruirea profesorilor de „Bazele Antreprenoriatului” din Școlile Profesionale, Modulul I “Antreprenoriatul – o opțiune de carieră profesională”

Participanți: Profesorii din Școlile Profesionale care predau disciplina „Bazele Antreprenoriatului”.

 

Scopul instruirii:

 

– Dezvoltarea abilitaților de predare a Modulului I “Antreprenoriatul – o opțiune de carieră profesională” a disciplinii „Bazele Antreprenoriatului”.

– Îmbunătățirea abilităților de proiectare și analiză critică a activităților didactice.

 

Organizatori:

 

Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri – CEDA în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, în cadrul proiectului „Activitatea de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului şi Angajării în Câmpul Muncii” (MEEETA III) susținut de Fundația „Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED).