Atelier privind activitatea Centrelor de Ghidare în Carieră

Atelier privind activitatea Centrelor de Ghidare în Carieră

La 18 iulie 2017 CEDA în parteneriat cuAgenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă” (ANOFM) au organizat un atelier de lucru privind activitatea Centrelor de Ghidare în Carieră. La eveniment au participat reprezentanții Centrelor de Ghidare în Carieră din incinta „Agențiilor pentru Ocuparea Forței de Muncă” (AOFM) a r. Cahul, r. Soroca și mun. Chișinău. Pe lângă acesta, la eveniment au participat reprezentații ANOFM și AOFM Comrat, Ungheni, Bălți, Orhei, Hîncești interesați de activitățile de ghidare în carieră. Evenimentul a fost găzduit de Centrul de Ghidare în Carieră Chișinău din incinta Secției pentru Ocuparea Forței de Muncă a sectorului Botanica (str. N. Titulescu, 8).

 

Atelierul s-a desfășurat în cadrul proiectului “Reconceptualizarea Orientării Profesionale și Consilierii în Carieră” (REVOCC), implementat de CEDA, în parteneriat cu Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA).

 

La deschidere participanții au fost încurajați cu un cuvânt de salut din partea dnei Raisa Dogaru, Director ANOFM, dnei Sofia Șuleanschi, director executiv CEDA și dnei Irina Oriol, Manager programe, ADA.

 

În discursuri s-a pus accent pe următoarele aspecte:

 

– Necesitatea activității de ghidare în carieră.

– Rolul Centrelor de Ghidare în Carieră și a parteneriatelor locale în acest proces.

– Viziuni de perspectivă.

 

Cele trei Centre de Ghidare în Carieră din r. Cahul, r. Soroca și mun. Chișinău, deschise pe parcursul anului 2016 au relatat despre diversificarea serviciilor pentru tineri (testări, vizite la întreprinderi, vizite la Instituții de Învățământ Profesional), valorificarea oportunităților de colaborare, evidențiate în cadrul meselor rotunde, desfășurate în aprilie – mai 2017. Împreuna cu alți colegi am analizat posibilitățile de reconceptualizare a Târgului de Cariere și am propus mai multe idei pentru planificarea acestui eveniment.

 

– Au fost colectate idei privind înregistrarea datelor în Jobless.

– A fost propus un model de plan, care se corelează cu alte instrumente în cadrul procedurilor interne ANOFM.

 

Reprezentanții AOFM Bălți, Comrat, Hîncești, Orhei, Ungheni au menționat că experiența colegilor din Centrele de Ghidare în Carieră este una interesantă și provoacă impresii foarte bune. Ei au propus promovarea experienței date la nivel guvernamental pentru a facilita schimbările pozitive.

 

Proiectul „Reconceptualizarea orientării profesionale şi consilierii în carieră” (REVOCC) a derulat în decembrie 2014 și continuă până la 30 noiembrie 2017. Scopul lui este îmbunătățirea imagini învățământului profesional tehnic secundar din Republica Moldova prin reconceptualizarea orientării profesionale și consilierii în carieră a elevilor din Învățământul Secundar General și Profesional Tehnic Secundar.

 

Obiectivele proiectului sunt:

 

– Corelarea sistemului educațional cu cererea de pe piața forței de muncă pentru a spori gradul de angajare și productivitatea muncii.

– Dezvoltarea capacității Instituțiilor de Învățământ Secundar și Profesional Tehnic Secundar și a ANOFM de a oferi servicii incluzive de orientare profesională şi consiliere în carieră tinerilor pentru a susține integrarea lor socio-economică și educațională.