Analiza din perspectiva egalității de gen a materialelor didactice elaborate în cadrul proiectului „Reconceptualizarea Orientării profesionale și consilierii în carieră” (REVOCC)

Analiza din perspectiva egalității de gen a materialelor didactice elaborate în cadrul proiectului „Reconceptualizarea Orientării profesionale și consilierii în carieră” (REVOCC)

 

În cadrul proiectului REVOCC I au fost elaborate materiale pentru elevi, cadre didactice și diriginți la Modulul ”Dezvoltare personală și proiectarea carierei”. Materialele au fost elaborate, pilotate și implementate în toate Institutiile de Învățămînt din țară în clasele V-XII. Aceste materiale au fost evaluate din perspectiva de gen de către expertul national Alexei Buzu și rezultatele evaluarii prezentate în cadrul unui Workshop Național.

La moment aceste materiale sunt incluse în cadrul unei discipline obligatorii ”Dezvoltare personală”, care se preda in clasele I-XII.

Atașat este Raportul de evaluare a materialelor din perspectiva de gen.