NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND SELECȚIA A IÎPT PARTENERE ÎN CADRUL PROIECTULUI CREATIVO

NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND SELECȚIA A IÎPT PARTENERE ÎN CADRUL PROIECTULUI CREATIVO

NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND SELECȚIA A IÎPT PARTENERE ÎN CADRUL PROIECTULUI CREATIVO

În urma examinării dosarelor de aplicare a IÎPT în cadrul proiectului CREATIVO, la data de 12/05/2021, Comisia de Evaluare și Selecție a decis conform Fișelor de Evaluare centralizate, selectarea a 16 IÎPT partenere, după cum urmează.

Pentru Componenta A -,,Prestarea de cursuri bazate pe cerere, elaborate în parteneriat cu și pentru companiile private’’, au fost aprobate 9 IÎPT partenere:

1. Colegiul Agroindustrial din Rîșcani
2. Centrul de Excelență în Industria Ușoară din Chișinău
3. Școala Profesională nr. 2 Chișinău
4. Centrul de Excelență în Transporturi
5. Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău
6. Colegiul Agroindustrial din Ungheni
7. Școala Profesională or. Ceadîr-Lunga
8. Școala Profesională nr. 9 Chișinău
9. Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi.

Pentru Componenta B ,,Dezvoltarea și inițierea activităților antreprenoriale în cadrul IÎPT partenere pentru obținerea unor venituri suplimentare și promovarea imaginii instituției de învățământ prin produsul/serviciul oferit’’, au fost selectate 7 IÎPT partenere:

1. Școala Profesională nr 5 Bălți
2. Școala Profesională Ungheni
3. Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul
4. Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni
5. Școala Profesională nr 4 Bălți
6. Școala Profesională Bubuieci
7. Centrul de Excelență în Construcții din Chișinău.

Echipa CEDA, Vă aduce sincere mulțumiri pentru interesul manifestat și efortul depus în procesul de aplicare în cadrul proiectului CREATIVO.