REZULTATELE SESIUNILOR DE INFORMARE ORGANIZATE ÎN CADRUL PROIECTULUI CREATIVO

REZULTATELE SESIUNILOR DE INFORMARE ORGANIZATE ÎN CADRUL PROIECTULUI CREATIVO

Începând cu 1 decembrie 2020, Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA) în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, implementează proiectul „Creăm Valoare Pentru Alții: Instituțiile ÎPT dezvoltă competențe profesionale relevante” (CREATIVO), cu suportul financiar al Fundației Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) și a Guvernului Elveției prin intermediul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

În acest context, în perioada 18 – 23 Martie 2021, CEDA a organizat o serie de Sesiuni de Informare în format online adresate IÎPT publice din toată Republica Moldova.

Scopul acestor sesiuni a fost de a informa reprezentanții IÎPT din întreaga țară despre obiectivele, activitățile și rezultatele scontate în cadrul proiectului CREATIVO, precum și de a prezenta perspectivele de dezvoltare instituțională a IÎPT.

În cadrul sesiunilor s-a prezentat experiența CEDA, proiectele anterioare și cooperarea sa cu IÎPT. De asemenea, s-a subliniat importanța implementării acestui proiect și au fost recunoscute obstacolele existente în această perioada pandemică.

Cu un cuvânt de salut au participat dna Oxana Poverjuc (Director LED Moldova), dna Coroline Tissot (Director Biroul de Cooperare al Elveției) și dna Cristina Cojocaru-Parsons (Coordonator Național de Program SDC).

Acest proiect se implementează în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării care a fost reprezentat în cadrul sesiunilor de informare de către dl Silviu Gîncu, șef al Direcției Învățământ profesional tehnic.

În cadrul sesiunilor de informare, moderatorii au clarificat aspecte importante din procesul de aplicare și selecție.

În acest sens, peste 80 de cadre manageriale și didactice participante în cadrul sesiunilor de informare, au primit Îndrumarul de aplicare împreună cu documentația aferentă în vederea facilitării participării IÎPT într-un număr cât mai mare la procesul de selecție. Suplimentar, în data de 23 martie 2021 a fost organizată o sesiune informativă pentru vorbitorii de limbă rusă.

Drept rezultat, 77 de IÎPT sunt deja familiarizate cu Proiectul CREATIVO care are drept obiectiv general: sporirea perspectivelor de angajare a tinerilor și adulților din Republica Moldova prin educația și formarea profesional tehnică relevantă și conectată cu piața muncii.

Pentru realizarea acestui obiectiv, cel puțin 10 IÎPT care urmează a fi selectate, vor putea alege una dintre componentele de implementare de mai jos:

     Componenta A. Elaborarea și oferirea programelor de formare continuă de către IÎPT partenere, ajustate la necesitățile sectorului privat, și

     Componenta B. Dezvoltarea și inițierea activităților antreprenoriale în cadrul IÎPT partenere.

Proiectul CREATIVO încurajează parteneriatele IÎPT cu sectorul privat și caută să implice într-un mod inclusiv cât mai mulți elevi. Astfel că, în cadrul proiectului CREATIVO, CEDA își propune să:

• instruiască în jur de 70 de cadre didactice, manageriale și administrative din cel puțin 10 IÎPT partenere selectate;

• stabilească relații de parteneriate între cel puțin 10 companii private și IÎPT partenere;

• susțină implicarea în activități antreprenoriale la nivel de instituție a aproximativ 500 de elevi din IÎPT partenere;

• susțină instruirea a peste 400 de beneficiari în cadrul programelor de formare continuă oferite de IÎPT partenere.

Participanții sesiunilor de informare au avut ocazia să adreseze întrebări, iar rezultatele acestor runde de Întrebări și răspunsuri vor fi publicate pe adresa oficială CEDA https://ceda.md/informatii/ .

Pentru mai multe detalii despre proiect vă rugăm să accesați Linkul sau să ne contactați pe adresa de e-mail oficiu@ceda.md .