Sesiuni de formare pentru cadrele didactice din Instituţiile de Învăţământ Profesional Tehnic

Sesiuni de formare pentru cadrele didactice din Instituţiile de Învăţământ Profesional Tehnic

Astăzi, 23 octombrie 2018, începem șirul de sesiuni de formare pentru cadrele didactice din Instituţiile de Învăţământ Profesional Tehnic.

Timp de 5 săptămâni, 3 grupe de profesori , în paralel vor studia aspecte metodologice privind implementarea Curriculum-ului la disciplina “Dezvoltare personală” și “Educaţie pentru societate”.

Obiectivele:

– Dezvoltarea competențelor de transpunere a prevederilor curriculare ale disciplinei ”Dezvoltare personală” ”Educaţie pentru Societate” în diferite contexte educaționale

– Dezvoltarea abilităților de proiectare a procesului educațional de lungă și scurtă durată – Organizarea activităților de formare pentru cadrele didactice/diriginți la disciplina ”Dezvoltare personală”

– Analiza specificului de evaluare și autoevaluare a progresului și performanțelor elevului

Cursul se desfășoară în cadrul proiectului „Reconceptualizarea Orientării Profesionale și Consilierii în Carieră, faza a II-a” (REVOCC  II), susținut financiar de Agenția Austriacă de Dezvoltare (ADA).