Guvernul Austriei va finanța modernizarea sistemului de orientare profesională şi consiliere în carieră din Republica Moldova

Guvernul Austriei va finanța modernizarea sistemului de orientare profesională şi consiliere în carieră din Republica Moldova

Elevii şi tinerii din Republica Moldova vor fi ajutați deja de pe băncile școlii să ia o decizie informată referitor la viitoarea profesie sau meserie. Proiectul “Reconceptualizarea Orientării Profesionale şi Consilierii în Carieră” (REVOCC), cu o durată de trei ani, finanțat de Guvernul Austriei, va începe pe data de 1 decembrie 2014.

 

Joi 13 noiembrie 2014, orele 10.00, la sediul Ambasadei Austriei Chișinău (str. Mateevici 23 A) a avut loc semnarea Contractului de Grant cu privire la proiectul respectiv, de către finanțatorul proiectului ADA, în persoana Dl Gerhard Schaumberger, şi organizația implementătoare, Centrul pentru Educația Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA), în persoana dnei Sofia Șuleanschi.

 

Proiectul va începe cu investigarea situației la zi privind orientarea profesională şi consilierea în carieră în scopul identificării soluțiilor la problemele existente, bazate atât pe realitatea din RM cât şi pe experiența internațională. Concomitent, vor fi selectate 12 instituții pilot care vor participa la pilotarea unui program revizuit de studii, ce țin de orientarea profesională a elevilor pentru a o apropia de structura reală a economiei naționale şi realitățile curente din piața muncii.

 

Pentru a informa elevii, profesorii şi alte persoane interesate cu privire la competențele profesionale şi profesiile solicitate pe piața muncii din RM vor fi create 3 Centre Regionale de Consiliere şi Ghidare în Carieră în cadrul a 3 oficii teritoriale ale Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă (Centru, Nord şi Sud). În felul acesta, informația despre realitățile de pe piața muncii va fi oferită tinerilor direct de la viitorii angajatori şi de la Agențiile de Ocupare a Forței de Muncă – cei, care sunt cel mai bine informați despre necesitățile reale privind calificarea si competențele necesare pentru a obține un loc de muncă. Infrastructura acestor centre va fi adaptată în așa fel, încât şi persoanele cu dizabilități să poată avea acces la serviciile acestor Centre.

 

Proiectul va fi finanțat de către Agenția Austriaca pentru Dezvoltare (ADA) şi implementat de către Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA) în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecției Sociale şi Familiei / Agenţia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) şi oficiile teritoriale ale acesteia.

 

Despre proiect:

 

Scopul Proiectului constă în dezvoltarea capacității instituțiilor de învățământ secundar şi profesional tehnic secundar şi a ANOFM de a oferi servicii incluzive de „Orientare Profesională şi Consiliere în Carieră” (OPCC) tinerilor pentru a susține integrarea lor socio-economică şi educațională/ tranziția lor la nivelurile superioare ale sistemului educațional.

 

La prima etapă proiectul va sonda situația la zi în ce privește orientarea profesională şi consilierea în carieră din Republica Moldova, în scopul identificării problemelor existente, propunându-și drept scop să ofere soluții practice, bazate atât pe realitatea moldovenească, cât şi pe experiența Austriei şi a altor țări.

 

În contextul rezultatelor scontate, va fi revăzut şi îmbunătățit curriculum-ul la Educația Civică, mai exact modulul ce ține de creșterea personală şi orientarea în carieră, pentru a le oferi elevilor șanse mai bune de a se integra în viața social-economică din Republica Moldova.

 

Proiectul va implementa programe de formare în domeniu, atât a profesorilor şi a diriginților din gimnazii, licee şi școli profesionale, cât şi a consilierilor respectivi din cadrul Agențiilor Teritoriale de Ocupare a Forței de Muncă.

 

În cadrul pilotării noului sistem de orientare profesională, după programul modernizat vor studia peste 1 200 elevi din clasele gimnaziale şi liceale ale celor 12 instituții pilot. Un alt grup de beneficiari va fi alcătuit din circa 2600 de tineri, care vor putea vizita Centrele Regionale de Consiliere şi Ghidare în Carieră şi beneficia de serviciile de consiliere. Pentru aceste Centre vor fi elaborate servicii specializate.

 

În cadrul Proiectului vor fi elaborate şi editate o serie de materiale didactice şi informaționale.

 

Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) pune în aplicare programe şi proiecte, cu sprijinul instituțiilor publice, organizațiilor non-guvernamentale şi companiilor private. Sectoarele de prioritate în Republica Moldova sunt Apa / Sanitația şi Învățământul Vocațional Tehnic (VET). Proiectele în domeniul VET finanțate de ADA în Republica Moldova pun accent pe modernizarea meseriilor solicitate pe piața muncii, cum ar fi viticultor, operator suport tehnic calculatoare, lăcătuș-instalator tehnică sanitară, electro-montor la repararea şi întreținerea utilajului electric, meserii în sectorul construcțiilor.

 

Pagina web: www.entwicklung.at