Comunicat de presă

Comunicat de presă

La 24 septembrie 2020, a fost transmis către Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) un set de echipamente, utilizarea cărora va contribui la prestarea calitativă a serviciilor de ghidare în carieră atât șomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și elevilor din sistemul de învățământ.

Contextul evenimentului: De la începutul proiectului REVOCC 2, ANOFM a acumulat o anumită experiență pozitivă în dezvoltarea și furnizarea de servicii de ghidare în carieră în cele trei centre de ghidare în carieră, deschise la Subdiviziile Teritoriale de Ocupare (STO) din Chișinău, Soroca și Cahul. Ulterior, 17 STO au fost dotate cu echipament pentru prestarea serviciilor de ghidare în carieră. Noul lot de echipamente care urmează să fie transmis către ANOFM (laptopuri, platforme electronice de ghidare în carieră, camere video pentru computer, microfoane, căști etc.) este destinat extinderii unor servicii similare în alte 15 raioane ale țării.

La eveniment au participat reprezentanți ai ANOFM, Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA) și ai Centrului pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA).

”O carieră de succes acasă este o investiție pe termen lung în asigurarea unei vieți de calitate cetățenilor RM. Iată de ce este important să ajutăm tinerii să-și aleagă profesia potrivită și să devină oameni de succes în domeniul ales. Aceasta este posibil, grație suportului Agenției Austriece pentru Dezvoltare din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare. Astfel în fiecare raion din RM, la sediul Subdiviziunilor Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cei interesați își vor putea testa abilitățile, aptitudinile și vor putea decide pentru care domeniu/profesie sunt buni, iar dacă deja au luat această decizie, vor putea identifica ce ar trebui să facă pentru a deveni profesioniști recunoscuți în domeniul ales”, a subliniat d. Lia Sclifos, manager REVOCC II, CEDA.

”Dezvoltarea serviciilor de ghidare în carieră contribuie mult la identificarea oportunităților de integrare educațională și profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a elevilor din gimnazii, licee, a tinerilor, la sporirea gradului de angajare în câmpul muncii a acestora, inclusiv la prevenirea șomajului. Ghidarea în carieră este un proces continuu iar obiectivul principal al Centrelor de ghidare în carieră este oferirea serviciilor de informare, consiliere în carieră în vederea eficientizării procesului de integrare socio-economică și educațională a clienților”, a menționat d. Raisa Dogaru, directoare ANOFM.

Rezultatele majore enunțate în cadrul evenimentului sunt următoarele:
– In cadrul proiectului REVOCC II, implementat cu suportul ADA, au fost instruiți în domeniul ghidării în carieră circa 215 angajați ai ANOFM, iar 90 de reprezentanți ai companiilor private/angajatori au participat la instruiri privind angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități.
– Peste 12 000 de persoane în căutarea unui loc de muncă, inclusiv șomeri, au fost ghidați în carieră.
– Circa 2150 elevi din învățământul secundar general și profesional tehnic au beneficiat de servicii de ghidare în carieră.

Grație acțiunilor conjugate realizate de CEDA în parteneriat cu ANOFM, în cadrul proiectului REVOCC II, vor fi organizate programe de formare continuă pentru angajații din STO care prestează servicii de ghidare în carieră. Astfel, în rezultatul lor aceștia își vor dezvolta competența de ghidare în carieră a diferitor categorii de beneficiari, oferindu-le sprijin în procesul de informare despre lumea profesiilor și piața muncii, luarea deciziilor de carieră, oferindu-le oportunități de angajare în câmpul muncii, etc.

Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului Reconceptualizarea Orientării Profesionale și Consilierii în carieră – REVOCC II, implementat de Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA) în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), cu suportul Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA) din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC).

Pentru detalii puteți contacta managerul proiectului REVOCC II, Lia Sclifos prin email lsclifos@ceda.md sau la telefonul (+373) 69565717.