Atelierul de lucru: „Proiectarea carierei – abordări metodologice”

Atelierul de lucru: „Proiectarea carierei – abordări metodologice”

În cadrul proiectului REVOCC, finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare şi implementat de CEDA în parteneriat cu Ministerul Educației şi ANOFM, în data de 18 noiembrie s-a desfășurat Atelierul de lucru cu tematica „Proiectarea carierei – abordări metodologice”. La atelier au participat dl Gerhard Schaumberger, șeful biroului ADA, dna Irina Oriol, manager programe ADA, reprezentanți ai ANOFM, Ministerului Educației, a școlilor pilot şi experții implicați în proiectul REVOCC.

 

Scopul atelierului a fost constituirea unei comunități profesionale pentru reconceptualizarea ghidării în carieră în cadrul proiectului REVOCC.

 

În acest context dl Gerhard Schaumberger, șeful biroului ADA a menționat că proiectul REVOCC este unicul proiect finanțat de către agenție care vizează nu doar instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar, dar şi instituțiile de învățământ secundar ciclul I şi II (gimnazii şi licee). De asemenea, dl Schaumberger a specificat că o abordare inovatoare în ceea ce privește proiectul este binevenită, iar implementarea cu succes a proiectului este importantă pentru procesul de reformare a sistemului educațional, parteneri, beneficiari şi societatea civilă.

 

În cadrul atelierului au fost puse în discuție mai multe subiecte importante, relevante procesului de ghidare în carieră. Astfel, participanții au discutat despre dezvoltarea capacității instituțiilor de învățământ secundar, profesional tehnic secundar şi a ANOFM de a oferi servicii incluzive de proiectare a carierei. Dna Otilia Dandara, expert în cadrul proiectului REVOCC a prezentat politica educațională privind ghidarea în carieră şi aspecte ale ghidării carierei în instituțiile de învățământ secundar profesional.

 

Participanții au lucrat în grupuri pentru a analiza aspectele metodologice privind educația pentru carieră la diferite trepte de învățământ şi au elaborat sugestii privind contribuția instituției de învățământ la procesul de proiectare a carierei educaționale sau profesionale a elevilor.

 

Semnificativ este faptul că reprezentanții școlilor pilot s-au implicat activ pe parcursul atelierului şi au manifestat un interes deosebit față de activitățile din cadrul atelierului şi subiectele propuse pentru discuții.