CEDA și CCI a RM își vor conjuga eforturile pentru ghidarea tinerilor în carieră și integrarea socioprofesională a acestora

2 mai 2018

CEDA și CCI a RM își vor conjuga eforturile pentru ghidarea tinerilor în carieră și integrarea socioprofesională a acestora

A.O. “Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri” (CEDA) și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) au semnat pe 2 mai 2018, un Acord de Cooperare, ce are drept scop ghidarea  tinerilor  în carieră pentru a sprijini formarea profesională, obținerea unei calificări într-un domeniu și integrarea socioprofesională a acestora pe piața muncii.
Potrivit actului semnat, CCI a RM va oferi ghidare în carieră, în cadrul Proiectului REVOCC II, componenta „Mecanism coerent de ghidare în carieră stabilit la nivel regional / teritorial”. Unul din obiectivele Proiectului REVOCC II este axat pe dezvoltarea parteneriatelor pentru ghidarea în carieră și promovarea echității de gen la nivel regional și naţional.

 

Echipa de proiect va contribui la dezvoltarea parteneriatelor între Administrațiile Publice Locale, Direcțiile de Învățământ, structurile teritoriale ale ANOFM/CGC,  instituțiile ÎPT, angajatorii locali, ONG-urile relevante la Soroca, Cahul și Chișinău. În acest context, vor fi organizate mese rotunde, dezbateri și forumuri anuale, menite să contribuie la conștientizarea importanței ghidării în carieră în dezvoltarea regiunii – tendințe actuale – probleme – posibile soluții – planuri de acțiune, contribuind la includerea aspectelor de ghidare în carieră în strategiile locale de dezvoltare socioeconomică și distribuirea responsabilităților în rândul principalilor actori.
Conform semnatarilor, ca rezultat al activităților organizate în comun de către CEDA și CCI a RM, va fi asigurat suportul informațional și metodologic în revizuirea strategiilor de dezvoltare socioeconomică la nivel regional din perspectiva ghidării în carieră.

 

Dacă aveți întrebări suplimentare sau sugestii, Contactați-ne!

Pentru a fi la curent cu toate știrile urmăriți pagina noastră pe Facebook.