Manager de Proiect

Manager de Proiect

Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA) este o organizație non-guvernamentală care urmărește să contribuie la dezvoltarea socială și economică a țării, eradicarea sărăciei prin dezvoltarea și valorificarea abilităților profesionale, a inițiativei private și a spiritului antreprenorial.

În contextul proiectului „Creăm valoare pentru alții: instituțiile ÎPT dezvoltă competențe profesionale relevante (CREATIVO)”, finanțat de Fundația Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) și Guvernul Elveției prin intermediul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), CEDA anunță post vacant pentru poziția de Manager de Proiect.

Proiectul va contribui la stabilirea parteneriatelor dintre sectorul privat și IÎPT în vederea proiectării și livrării cursurilor de formare pe termen scurt, bazate pe cerere. Proiectul va sprijini, de asemenea, instituțiile ÎPT să desfășoare activități antreprenoriale la nivel de instituție pentru a genera venituri și pentru a permite elevilor să dobândească abilități relevante pe piața muncii. Proiectul intervine atât la nivel instituțional, individual cât și la nivel de politici. Pentru informații suplimentare despre proiect puteți accesa linkul:- https://ceda.md/creativo/

Durata proiectului: 01 decembrie 2020 – 30 noiembrie 2023
Proiect finanțat de: LED și SDC. Costul total al proiectului – 816’880 EUR

CEDA este dedicată diversității, incluziunii și egalității de gen pe piața muncii și încurajează toți candidații, indiferent de sex, vârstă și mediul etno-cultural să aplice și să devină parte a echipei noastre. Pentru CEDA și donatorii săi, prevenirea oricărui tip de discriminare este o prioritate cheie, atât pe plan intern, cât și pentru organizațiile partenere. Promovăm toleranța zero la inacțiune împotriva exploatării sexuale, abuzului și hărțuirii, abuzului de autoritate și discriminării. Toți candidații selectați vor respecta aceste standarde și principii.

Project Manager

Responsabilități principale:

🔹 Urmărirea implementării corecte a tuturor activităților proiectului
🔹 Managementul personalului și a resurselor interne
🔹 Adaptarea instrumentelor și abordărilor de lucru
🔹 Asigurarea comunicării și colaborării cu reprezentanții sectorului privat și instituțiile ÎPT partenere
🔹 Asigurarea sistemului de monitorizare și evaluare a proiectului
🔹 Supravegherea și coordonarea tuturor documentelor de proiect
🔹 Reprezentarea proiectului în cadrul întâlnirilor și forurilor relevante

Cerințe și calificări:

🔹 Cel puțin 3 de experiență profesională în calitate de manager de proiect
🔹 Licență sa ani u studii postuniversitare în economie, administrarea afacerilor, educație, management sau alt domeniu relevant
🔹 Experiența de lucru anterioară în sectorul privat sau în parteneriate dintre sectorul public și privat este o prioritate
🔹 Abilități excelente de comunicare scrisă și verbal, fluență în limba română și engleză; cunoștințe bune de lucru în limba rusă
🔹 Capacitatea de a gestiona oamenii și sarcinile în situații de stres
🔹 Abilitatea de a efectua mai multe sarcini și de a gestiona simultan diverse sarcini de proiect
🔹 Abilități de conducere
🔹 Gândire de ansamblu și vizionară
🔹 Abilități de soluționare a conflictelor

Procedura de aplicare: Toți candidații interesați trebuie să depună dosarul de aplicare (CV, inclusiv contactele a două referințe și scrisoarea de intenție) în limba engleză la adresa de email: oficiu@ceda.md indicând în subiectul mesajului „Manager de proiect”.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 14 septembrie, ora 17.00. Doar candidații selectați vor fi contactați și invitați la interviu.

Tags: